Офіційний веб-сайт

календар

«   Жовтень 2021   »
Пн 4111825
Вт 5121926
Ср 6132027
Чт 7142128
Пт18152229
Сб29162330
Нд310172431

пошук

офіційні сайти району

Розподіл обов’язків

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

06.04.2020 № 188

РОЗПОДІЛ
обов’язків в районній державній адміністрації
між головою, заступником голови
та керівником апарату районної державної адміністрації

I. Голова районної державної адміністрації
Попов А.В.:

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

є суб’єктом призначення по відношенню до керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

призначає на посади та звільняє зі своїх посад заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це свого заступника;

погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України;

у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації і використовує їх виключно за цільовим призначенням;

забезпечує здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із організацією діяльності районної державної адміністрації;
забезпечує складання й подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету

забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

забезпечує запровадження ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

забезпечує вдосконалення міжрегіональних і міждержавних економічних зв’язків;

забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;

інформує голову обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну та екологічну ситуацію в районі;

регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

спрямовує і координує діяльність заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

координує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;

координує роботу щодо запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації;

бере участь у здійсненні режимно-секретної роботи;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

спрямовує та координує роботу з реалізації державної політики з питань преси та інформації;

спрямовує та координує роботу щодо зв’язків з державними та недержавними засобами масової інформації;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;

забезпечує реалізацію на території району програми децентралізації влади;

координує роботу щодо сприяння в утворенні та ефективному функціонуванні спроможних територіальних громад;

координує надання організаційної та методичної допомоги територіальним громадам з питання здійснення ними своїх повноважень;

забезпечує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, забезпечує виконання, схвалених районною радою програм;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;

організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

спрямовує та координує роботу щодо реалізації державної інвестиційної політики, розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу;

організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузі агропромислового виробництва;

сприяє розробці та реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів;

організовує реалізацію державної політики у галузі водних ресурсів;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та енергетики райдержадміністрації;

сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля райдержадміністрації;

відділу фінансово-господарського забезпечення, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації;

відділу з питань управління персоналом, юридичного супроводу, організаційної та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації;

уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Співробітнику Бердянського міськвідділу управління Служби безпеки України в Запорізькій області;

Приморському відділенню поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області;

Приморському районному військовому комісаріату;

Приморському районному відділу Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро);

Управлінню Державної казначейської служби у Приморському районі Запорізької області;

Відділу Держгеокадастру у Приморському районі Запорізької області;

Приморському районному сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області;

Управлінню Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізької області.

Приморське районне лабораторне відділення відокремленого підрозділу «Азовського міжрайонного відділу державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України.

При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє з: Приморським відділенням Бердянської місцевої прокуратури, Бердянським управлінням Головного управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій області;

II. Заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації:

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

у межах повноважень, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків в районній державній адміністрації між головою, заступником голови та керівником апарату (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації; вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються структурними підрозділами райдержадміністрації;

співпрацюють із відповідними постійними комісіями районної ради;

здійснюють керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;

спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 1);

забезпечують взаємодію райдержадміністрації з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими організаціями (додаток 2);

забезпечують взаємозамінність повноважень за окремим розпорядчим документом голови райдержадміністрації (додаток 3);

надають практичну допомогу у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій району, закріплених за керівництвом райдержадміністрації (додаток 4).

III. Заступник голови районної державної адміністрації
Саламатіна Г.О.:

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації (в межах посадових повноважень);

організовує складання й подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;

забезпечує підготовку та подання районній раді звіту про виконання районного бюджету;

сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;

організовує роботу з контролю за використанням бюджетних коштів;

забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства, для складання й виконання бюджету;

здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку й звітності на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності та передані до сфери управління райдержадміністрації;
контролює розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків;

забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;

забезпечує вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики райдержадміністрації з цих питань;

організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

бере участь у запровадженні ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, та їх подання на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм та забезпечує подання звіту про їх виконання;

сприяє діяльності у сфері винахідництва та науково-технічних впроваджень, патентування, правової охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності;

координує промислову політику в районі;

організовує реалізацію державної промислової політики та державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

відповідає за розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;

сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв’язку;

сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;

організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу;

організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм, внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку житлового будівництва;

сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;

координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;

координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проектів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

відповідає за організацію прийому та роботи з іноземцями в райдержадміністрації;

організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, освіти і науки, у сфері культури, мистецтва і туризму;

організовує роботу щодо розробки проектів програм соціально-економічного розвитку стосовно функціонування закладів освіти, охорони здоров’я та культури, соціального забезпечення та соціального захисту населення;

сприяє реалізації державної політики з реформування в районі галузі охорони здоров’я;

забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;

координує роботу щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;

координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації територіальних програм зайнятості;

сприяє удосконаленню форм і засад соціального партнерства, співробітництву місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, розв’язанню колективних трудових спорів (конфліктів);

сприяє реалізації державної політики з питань: надання адресної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення; надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам та іншим вразливим категоріям громадян; соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО, ООС, інвалідів, людей похилого віку та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, розвитку різних форм виховання цих дітей;

забезпечує розробку проектів програм фізкультури і спорту, молодіжної політики;

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних, дитячих і жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій;

сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами;

забезпечує реалізацію норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

відділу фінансів райдержадміністрації;

сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та енергетики райдержадміністрації;

сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та захисту довкілля райдержадміністрації.

архівного відділу райдержадміністрації.

управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

відділу освіти райдержадміністрації;

служби у справах дітей райдержадміністрації;

відповідального спеціаліста із організації в райдержадміністрації роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації;

відповідальних спеціалістів райдержадміністрації за ведення питань релігії та міграції.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:

Управління Державної казначейської служби у Приморському районі Запорізької області;

Державного підприємства «Бердянське лісове господарство»;

Комунального підприємства „Приморська центральна районна лікарня” Приморської районної ради Запорізької області;

Комунального підприємства „Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Приморської районної ради Запорізької області;

Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморської районної ради Запорізької області;

Приморського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Приморської районної Організації ветеранів України;

Приморської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості;

Приморського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області;

Громадської організації „Приморське районне об’єднання інвалідів „Союз-Чорнобиль”;

Приморської районної ради ветеранів Афганістану;

Громадської організації „Спілка допомоги учасникам АТО „Захист”

Спілки підприємців;

Приморської районної організації роботодавців;

При здійсненні своїх повноважень заступник голови райдержадміністрації взаємодіє з Бердянським управлінням Головного управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій області.

IV. Керівник апарату районної державної адміністрації
Драгнєв А.В.:

є керівником державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керує діяльністю апарату районної державної адміністрації, забезпечує діяльність районної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;

здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та структурних підрозділах районної державної адміністрації (без статусу юридичних осіб публічного права);

виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділах районної державної адміністрації (без статусу юридичних осіб публічного права), які не є державними службовцями;

видає в межах своїх повноважень накази;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку та звітності;

відповідає за облік кадрів районної державної адміністрації, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації та перепідготовку;

організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів органів місцевого самоврядування, у межах і порядку, визначених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів районної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу райдержадміністрації;

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;

забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними та урядовими нагородами, заохоченнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації;

контролює ведення бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

контролює підготовку штатного розпису, видатків апарату районної державної адміністрації та змін до нього;

бере участь у організації здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;

організовує роботу відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;

забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень;

здійснює контроль за додержанням правил охорони праці та техніки безпеки;

організовує роботу з реалізації державної політики щодо функціонування громадських організацій;

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

відділу з питань управління персоналом, юридичного супроводу, організаційної та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації;

відділу фінансово-господарського забезпечення, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації;

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;

відповідального спеціаліста із організації в райдержадміністрації роботи щодо забезпечення розгляду звернень громадян.

При здійсненні повноважень взаємодіє з виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування району.

Керівник апарату  Андрій ДРАГНЄВ

 

 

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International