Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Проект внесення змін до генерального плану міста Приморськ

ПРОЕКТ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА ПРИМОРСЬК
З ДЕТАЛЬНИМ ПЛАНОМ ТЕРИТОРІЇ В РАЙОНІ ВУЛИЦІ „КУРОРТНА”

ВСТУП

Підставою для внесення змін до генерального плану міста Приморськ запорізької області є Рішення XXXIII сесії VI скликання Приморської міської ради від 6 жовтня 2014 року. Згідно цього Рішення між замовником — Приморською міською радою, і організацією – розробником внесення змін до генерального плану міста — інститутом «Укрміськбудпроект» укладено договір на виконання проектної документації № 1187/15.

Необхідність внесення змін до генерального плану викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної документації, спрямованої на перспективний розвиток міста.

При роботі над проектом використані матеріали генерального плану міста, розроблені в 1994 році АП інститут «Укрміськбудпроект», м. Харків.

Враховано Містобудівне обґрунтування розміщення туристично-рекреаційної прибережної морської зони і берегоукріплення в м. Приморськ Приморського району Запорізької області, розроблене в 2011 році, м. Одеса.
Головна мета внесення змін до генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання територій; визначенні меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови територій; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови міста; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні територій, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Розрахунковий термін проекту прийнятий на 2035 рік і складає 20 років з відокремленням першої черги — 7 років. Розрахункова чисельність населення міста складає 13 тисяч мешканців.

АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ,
ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку міста Приморськ розглядаються в контексті особливостей структурно-планувального та соціально-економічного розвитку Запорізької обласної системи розселення, та значення Приморського району, як одного із її структурних елементів.

Оскільки розселення району, що сформувався вздовж Азовського моря, останнім часом все більш пов’язується з природними умовами, природна (рекреаційна) складова враховується як можливий ресурс подальшого формування населеного пункту поряд із традиційною сільськогосподарською направленістю економічного функціонування зазначеної місцевості.

Це підтверджується і матеріалами «Схеми планування території Запорізької області», розробленої фахівцями Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» в 2009-2011 роках.

Таким чином, до основних факторів, що визначають конкурентні переваги й можливості стратегічного розвитку міста віднесені:
1.Розміщення поселення на березі Азовського моря в зоні формування перспективної туристично-рекреаційної та курортної смуги від Бердянська до Кирилівки.
2.Розташування поселення з виходом на автомагістраль Е-58 (М-14) Бердянськ – Мелітополь – Запоріжжя, що в подальшому може розглядатися як основа для формування транспортного коридору в рамках розвитку рекреаційної зони вздовж усього побережжя Азовського моря.
3.Наявність рекреаційного потенціалу, що відрізняється унікальним поєднанням фізико-географічних, ґрунтових та екологічних факторів:
- розташуванням в гирлі степової ріки Обіточної, що являє собою резервуар питної води;
- близькість до заповідного господарства Обіточної коси;
- унікальний вплив аерозолю морського повітря, насиченого життєво важливими мікроелементами, такими як йод, бром, бор;
- рельєф місцевості, по поділяє територію міста й рекреаційну зону;
- родючі ґрунти – чорноземи південні, що в районі Приморська наближаються до берегової полоси і нависають над морем.
4.Наявність стратегічних, в тому числі екологічних, програм розвитку поселення – сумісний українсько-канадський проект «Безпечне місто», 2009 рік.; Інвестиційний проект програми озеленення і розвитку курортного полісу «Ногайськ», ЧП «АЕЛІКА» та інші.
Аналіз існуючого стану міста дозволяє сформулювати основні обмеження і проблеми, що склалися на його території, можуть заважати подальшому розвитку поселення, і повинні бути вирішені в процесі проектування:
 Недостатній рівень розвитку зовнішньої і внутрішньої інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту.
 Незадовільний рівень стану природних умов для створення конкурентоспроможного міста – курорту, що полягають у необхідності:
- очистки і благоустрою ріки Обіточної – головної ріки міста;
- зменшення ерозійних процесів, що розповсюджуються на морське узбережжя завдяки неконтрольованому сільськогосподарському використанню територій, місцями, до 50 м від рівня води;
- надмірна доступність території впливу повітряних мас не тільки морських, але і сухих континентальних;
- високі літні температури;
- слабкий ступінь озеленення.
 Відсталість природно-рекреаційної організації території поселення від сучасних вимог до її використання в структурі господарського комплексу.

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

З урахуванням ситуації, що склалася, пропонується стратегія розвитку міста Приморськ Приморського району Запорізької області, що передбачає формування «Безпечного міста» - енергоефективного курортополісу.
В якості основних факторів, що обумовлюють стратегічні особливості, визначаються значення поселення у територіальній організації приморської зони урбанізації Запорізької системи розселення, його вигідне економіко-географічне положення, та забезпечення екологічної сталості й ефективності.

Таким чином, стратегія спрямована на досягнення ряду цілей у структурно-планувальному, соціально-економічному та правовому аспектах.

В структурно-планувальному відношенні зберігається та посилюється значення міста в районній (місцевій) системі розселення як елемента урбанізованої зони рекреаційного призначення, що формується вздовж акваторії Азовського моря від Бердянська до Кирилівки і далі в Херсонській області до Генічеська.

Соціально-економічна сталість забезпечується розвитком, на тлі традиційних функцій господарського комплексу, третинного та четвертинного секторів економіки (при наявності відповідних тенденцій в структурі господарського комплексу області в умовах становлення постіндустріального суспільства).

При цьому передбачається функціональне вдосконалення самого міста шляхом розвитку поліфункціонального господарського комплексу при постійному нарощувані і вдосконаленні функцій.

Природна складова використовується для формування курортно-туристичних та рекреаційних зон не тільки місцевого, а й регіонального та республіканського рівня як місто утворююча функція.

Положення міста сприяє як розвитку нової, так і вдосконаленню існуючої транспортної інфраструктури.
Необхідним і обов’язковим стає формування сучасної культурно-побутової інфраструктури вздовж усієї головної планувальної осі міста в межах поселення, як вздовж головної вулиці, так і в курортній зоні.

В правовому аспекті стратегія спирається на укріплення місцевого самоврядування та розвиток різноманітних форм партнерства на основі державного законодавства.

Особливе значення в сучасних умовах має подальше впорядкування нової сельбищної території з індивідуальною забудовою, що розташована вздовж ріки Обіточна в південній частині міста., вибіркова реконструкція та ущільнення забудови існуючих територій міста.

На території міста визначено зони з особливими умовами використання:
 водоохоронна зона 100 м від акваторії Азовського моря;
 санітарно-захисна зона 500 м від курортної зони;
 водоохоронна зона 50 м від ріки Обіточна;
санітарно-захисна смуги від підприємств, установ, територій у
Генеральним планом передбачається комплексний благоустрій та організація зеленої водоохоронної зони ріки, що включаються в єдину систему благоустрою усього населеного пункту.

Зелені насадження запроектовано поряд з установами культурно-побутового призначення в центрі, вздовж усіх вулиць та в водоохоронній смузі акваторії Азовського моря, а також у санітарно-захисній зоні рекреаційної забудови.

На сьогодні, в контексті розвитку курортної зони, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» виконав Детальний план території в районі вулиці Курортна, який представлено для розгляду.

Генеральний план міста та детальний план території в районі вулиці „Курортна”, у відповідності до існуючого законодавства, публікується в джерелах масової інформації.

 

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International