Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошення

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розміщення вітряних електрогенеруючих установок

 


ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

03.04.2019

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

детального плану території на земельній ділянці площею 1650га, розташованої на території Приморської міської об'єднаної територіальної громади Приморського району Запорізької області (за межами населеного пункту)
для розміщення вітряних електрогенеруючих установок

1) Інформація про замовника:
Приморська районна державна
адміністрація Запорізької області
ЄДРПОУ 02126372
Юридична адреса: 72102, Запорізька область,
Приморський район, м. Приморськ, вул.. Банкова, 110
Тел. (06137) 7-37-66, 7-00-01, 7-42-82
Контактний e-mail (сайту): prim23@zp.ukrtel.net, adm@primrda.gov.ua

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.
Детальний план території розробляється на земельну ділянку площею 1650га розташованої на території Приморської міської об'єднаної територіальної громади Приморського району Запорізької області (за межами населеного пункту), для розміщення окремого об’єкта будівництва – вітряних електрогенеруючих установок, на основі раніше затвердженої містобудівної документації, а саме схеми планування території області (схеми електропостачання) відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.
Детальний план території розробляється відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.09.2018 р. за №716.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Вибір майданчика будівництва проведено й вибрано після нарад та зустрічей між інвестором та представниками райдержадміністрації з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення вітроелектростанції (далі – ВЕС) і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.При проектуванні дотримано умови п. 4.3. «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України «173 від 19.06.1996).

Детальний план території для розміщення ВЕС розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання територій, чіткого функціонального зонування, транспортних та пішохідних потоків, створення нормальних умов для роботи підприємства.

Планувальна структура ДПТ визначилася технологією підприємства, транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами. Архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та ін.

Повне найменування юридичної особи, яка планує здійснювати будівництво:
ТОВ «Кловер Трейд»
Код ЄДРПОУ: 41501324
Інформація про суб’єкт господарювання:
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 4-а, офіс 2.
Телефон: +380689993948
Проектним планом передбачено розділення території на наступні функціональні зони:
- Зона розміщення вітряних електрогенеруючих установок (опор) та обладнання;
- Зона адміністративно-господарчого блоку;
- Зона проїздів, під’їздів та пішохідних доріжок;
- Зона інженерних мереж та споруд;
- Охоронні зони;
- Зона зелених насаджень спеціального призначення.

Для обслуговування території ВЕС передбачено на перспективу запроектовано об'єкти позамайданчикової та внутрішньомайданчикової інфраструктури – проїзди, під’їзди, огорожа, телекомунікації та охоронні системи, силові і слабкострумні кабельні мережі.

Схему інженерної підготовки території, що проектується, розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018.

Вертикальне планування територій виконано з ув'язкою системи водовідведення при урахуванні максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень, а також з урахуванням наступних вимог:
– максимального збереження рельєфу – абсолютні відмітки на проектованій території;
– максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень;
– відведення поверхневих вод;
– мінімального обсягу земляних робіт і мінімального дисбалансу земляних мас.

На проїздах пропонується влаштування поліпшеного покриття без бордюрного каменю. Відведення поверхневих вод з проектованої території здійснюється по ухилам.

До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту необхідно зняти з території для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. Баланс родючого шару ґрунт необхідно розрахувати на підставі проведених геологічних вишукувань.
Джерела забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування відсутні.

Загальна площа території в межах розробки ДПТ становить 1650 га.
В межах даного детального плану території для перетворення ВЕС передбачається спорудження близько 55 вітряних електрогенеруючих установок.

Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які не є супутніми ВЕС, які можуть мати значний вплив на довкілля.

4) Ймовірні наслідки.
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.
Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.
Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи, а саме типу вибраних моделей установок.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів.
У зв’язку з невеликою кількістю стічної води від адміністративних та побутових приміщень сонячної електростанції, будівництво каналізаційних очисних споруд повного біологічного очищення є недоцільним. Стічні води від побутових приміщень пропонується відводити у двокамерний септик та далі – в накопичувальний колодязь з подальшим вивозом асенізаційним транспортом на каналізаційні очисні споруди повного біологічного очищення після укладання відповідного договору з місцевими органами самоврядування.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.
Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення ВЕС та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.
Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості розвитку економіки району.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування ВЕС, дати прогноз впливу на оточуюче середовище , виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:
1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
● вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
● розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
● оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
● проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.
2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
3) розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
4) ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
5) отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
6) проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.
В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об'єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:
- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних там водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки містобудівної документації, місцевого рівня, а саме "Детального плану території на земельній ділянці площею 1650га, розташованої на території Приморської міської об'єднаної територіальної громади Приморського району Запорізької області (за межами населеного пункту) для розміщення вітряних електрогенеруючих установок" подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення, до Приморської районної державної адміністрації за адресою:

Приморська районна державна
адміністрація Запорізької області
Юридична адреса: 72102, Запорізька область,
Приморський район, м. Приморськ, вул.. Банкова, 110
Тел. (06137) 7-37-66, 7-00-01, 7-42-82
Контактний e-mail (сайту): prim23@zp.ukrtel.net, adm@primrda.gov.ua

Голова Приморської районної державної адміністрації
     Запорізької області                                                                                                         С. БЄЛІЧЕВ

 

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International