Офіційний веб-сайт

календар

«   Жовтень 2021   »
Пн 4111825
Вт 5121926
Ср 6132027
Чт 7142128
Пт18152229
Сб29162330
Нд310172431

пошук

офіційні сайти району

Колегії райдержадміністрації

СКЛАД
колегії районної державної адміністрації

1 Бєлічев
Сергій Анатолійович
голова райдержадміністрації, голова колегії
Члени колегії:
2 Ніколенко
Олег Вікторович
голова районної ради (за згодою)
3 Смирнов
Олексій Валентинович
перший заступник голови райдержадміністрації
4 Олеля
Маріанна Миколаївна
заступник голови райдержадміністрації
5 Бредихіна
Любов Василівна
керівник апарату райдержадміністрації
6 Горохов
Олександр Володимирович
депутат Приморської міської ради (за згодою)
7 Зетченко
Василь Васильович
депутат Приморської міської ради,
голова фермерського господарства (за згодою)
Саламатіна
Ганна Олексіївна
депутат Приморської міської ради (за згодою)
9 Старун
Сергій Миколайович
депутат Приморської районної ради (за згодою)
10 Хода
Мирон Миколайович
заступник начальника Центрального військового санаторію „Приморський” (за згодою)
11 Штенгелов
Микола Васильович
голова Приморської районної організації роботодавців, депутат Приморської районної ради (за згодою)

 

    Затверджено
розпорядження голови районної державної адміністрації
від 07.07.2006 № 494

Положення
про колегію районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації.

1.2. Колегія райдержадміністрації є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

1.3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями голови облдержадміністрації та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

1.4. Рішення про утворення колегії райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

2.Функції колегії

Колегія райдержадміністрації:

2.1. обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;

2.2. розглядає пропозиції щодо:

2.2.1. забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влад, облдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування;

2.2.2. формування та реалізації державної політики в районі;

2.3. обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району, інші районні програми та визначає шляхи їх реалізації;

2.4. розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

2.5. розглядає пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

2.6. аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення в районі прав і свобод громадян;

2.7. розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (в межах компетенції);

2.8. аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

2.9. розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

3. Склад колегії

3.1. До складу колегії райдержадміністрації входять:

голова райдержадміністрації (голова колегії); перший заступник; заступники голови; заступник голови, керівник апарату; керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

у разі потреби – керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за згодою), посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою), депутати районної ради (за згодою), керівники підприємств, установ, та організацій (за згодою).

3.2. Кількісний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.

Члени колегії райдержадміністрації затверджуються та увільняються від обов’язків головою райдержадміністрації.

4. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на квартал, позапланові – у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації квартального плану роботи райдержадміністрації, де в розділі „Перелік питань для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації” визначені питання, які необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовний час проведення засідань колегії.
4.3. Дата, час, місце, проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

4.4. Підготовка матеріалів до засідання колегії здійснюється згідно з планом підготовки і проведення засідання колегії, який затверджується головою колегії, та в якому згідно з порядком денним визначені основні заходи з підготовки засідання, відповідальні за їх виконання, терміни виконання.

4.5. На розгляд колегії подаються:

4.5.1. проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

4.5.2. порядок проведення засідання колегії;

4.5.3. у разі необхідності – довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

4.5.4. проекти розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації, в окремих випадках – проекти рішень колегії;

4.5.5. список членів колегії;

4.5.6. список запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

4.5.7. список осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

4.5.8. у разі необхідності – довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.6. Членам колегії матеріали подаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.7. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, забезпечують надання матеріалів, завізовані заступником голови райдержадміністрації, до організаційного відділу апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання у друкованому та електронному вигляді. Організаційний відділ апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.8. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

5. Порядок проведення засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

5.5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, та запрошені особи реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

5.9. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Рішення колегії провадяться у життя, як правило, розпорядженням або дорученням голови райдержадміністрації.

5.11. Після засідання колегії структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проекти розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, членами колегії і подають на розгляд голові райдержадміністрації.

5.12. За підсумками засідання колегії складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

5.13. Підписані головою райдержадміністрації розпорядження або доручення доводяться до членів колегії, структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади в установленому порядку.

5.14. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в організаційному відділі апарату райдержадміністрації.

5.15. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється апаратом райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням рішень колегії

Контроль за виконанням розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації, виданих згідно з рішеннями колегії, здійснюється в установленому порядку.

 

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International