Офіційний веб-сайт

календар

«   Червень 2021   »
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт3101724 
Пт4111825 
Сб5121926 
Нд6132027 

пошук

офіційні сайти району

Інформаційна рубрика

Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

Метою та кінцевим результатом управлінської діяльності в системі державного управління в Україні донедавна вважався управлінський вплив, а не його наслідок, тоді як в країнах Західної Європи і США в основу оцінки діяльності публічної служби покладено кінцевий результат.

Основна проблема при використанні процедури щорічного оцінювання до набрання чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» була пов’язана з формальністю використання (недієвістю) процедур оцінювання діяльності державних службовців та їх низького впливу на проходження державної служби та підвищення результативності діяльності службовців та органів влади в цілому.

Тобто, якщо раніше оцінювалися процеси (наприклад, кількість виконаних планових або позапланових завдань (поточна діяльність), то відповідно до системи ключових показників ефективності зараз оцінюється результати (який результат отримали від проведених нарад?).

1 травня 2016 року набрав чинності Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

Законом встановлено, що для визначення якості виконання державними службовцями поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування професійного та особистісного розвитку, виявлення потреби у професійному навчанні щороку проводиться оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

З метою імплементації цього закону Уряд 23 серпня 2017 року прийняв постанову №640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

У процесі запровадження нової системи виникла необхідність внесення окремих уточнень та змін до зазначеного порядку, з урахуванням їх практичного застосування, зокрема, що стосуються порядку визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», порядку затвердження суб’єктом призначення висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», а також деталізації певних положень згаданого Типового порядку з урахуванням їх практичного застосування.

На виконання цього завдання Генеральним департаментом з питань державної служби НАДС підготовлено зміни та уточнення до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 185 внесено зміни до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Після внесення змін та уточнень процедура оцінювання для державних службовців, зокрема, категорій «Б» і «В» відбуватиметься наступним чином.

1. Визначення змісту, процедури та суб’єкта постановки завдань

Завдання і ключові показники визначаються з урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, річного плану роботи державного органу, завдань, функцій та обов’язків, визначених у положенні про державний орган, положенні про відповідний структурний підрозділ, посадовій інструкції і повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову діяльність державних службовців.

У разі внесення змін до зазначених документів завдання і ключові показники можуть переглядатися щокварталу у порядку, передбаченому пунктами 28 і 29 цього Типового порядку.
Особа, яка визначає завдання і ключові показники державному службовцю, проводить моніторинг їх виконання.

Завдання і ключові показники після їх обговорення з державним службовцем визначаються такими особами:
державним службовцям, які обіймають посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із статусом юридичної особи публічного права, - суб’єктом призначення після погодження з відповідним заступником керівника державного органу, за яким закріплено здійснення контролю, координації та інше спрямування роботи такого територіального органу або структурного підрозділу (за наявності);
державним службовцям, які обіймають посади керівників апарату місцевих держадміністрацій, керівника апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, - суб’єктом призначення;
державним службовцям, які обіймають посади заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; заступників керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із статусом юридичної особи публічного права, - керівником державної служби;
державним службовцям, які обіймають посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів, - керівником державної служби після погодження з відповідним заступником керівника державного органу, за яким закріплено здійснення контролю, координації та інше спрямування роботи такого структурного підрозділу (за наявності);
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “В”, визначені структурою державних органів у разі недоцільності утворення структурних підрозділів, - керівником державної служби;
державним службовцям, які займають інші посади державної служби категорій “Б” і “В”, - безпосереднім керівником за погодженням з керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

У разі відсутності або тимчасової відсутності безпосереднього керівника державного службовця функції такого керівника на усіх етапах оцінювання виконує керівник вищого рівня.

2. Процедура оцінювання

Оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності) на основі пояснень державного службовця про виконання завдань і ключових показників або його письмового звіту, що подається у довільній формі. Під час оціночної співбесіди визначаються потреби у професійному навчанні та розглядаються пропозиції щодо завдань і ключових показників на наступний період.

Державний службовець зазначає результати своєї діяльності у висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, за формою згідно з додатком 7 в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання.

3. Визначення результатів оцінювання та їх затвердження

У пропозиціях щодо результатів оцінювання зазначається негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

Безпосередній керівник ознайомлює відповідного державного службовця з такими результатами у порядку, визначеному Законом України “Про державну службу”, після цього передає службі управління персоналом висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця з підписом керівника структурного підрозділу та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця.

У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання відповідно до цього Типового порядку.

Нові завдання і ключові показники для державного службовця визначаються відповідно до пунктів 28-30 цього Типового порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення такого державного службовця з висновком щодо результатів оцінювання його службової діяльності, що містить негативну оцінку.

Строк виконання нових завдань і ключових показників повинен встановлюватися залежно від визначеної дати повторного оцінювання, але не менше трьох місяців, а зміст таких завдань і ключових показників повинен відповідати встановленому строку.

 

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International