Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

03.07.2019 № 52

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу агропромислового розвитку Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
2) розробляє та подає на затвердження голові Приморської районної державної адміністрації Запорізької області Положення про відділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Приморської районної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
8) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
9) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
10) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
11) укладає договори, видає довіреності;
12) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;
13) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у відділі;
14) призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців відділу у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;
15) контролює стан службової та виконавської дисципліни у відділі;
16) забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови районної державної адміністрації;
17) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
19) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, протипожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
20) здійснює аналіз стану та перспективи розвитку харчової та переробної промисловості в районі;
21) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
22) координує виконання обласних, районних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;
23) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;
24) формує поточну і перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;
25) забезпечує, в межах своїх повноважень, розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії; здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами;
26) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
27) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
28) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу;
29) проводить заходи, спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;
30) бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин;
31) сприяє участі підприємств, установ та організацій сфери агропромислового комплексу у виставках, ярмарках, тощо;
32) забезпечує визначення потреби підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці, перепідготовці та підвищені кваліфікації працівників;
33) забезпечує розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;
34) забезпечує підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу, для подання голові районної державної адміністрації;
35) забезпечує підготовку матеріалів до звітів голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, для їх розгляду на сесії районної ради;
36) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
37) виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань;
38) дотримується Правил внутрішнього службового розпорядку та Загальних правил етичної поведінки державних службовців.
Умови оплати праці  - посадовий оклад – 6800 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;
- розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади начальника відділу агропромислового розвитку Приморської районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнену особову картку встановленого зразка;
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.
8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може подавати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім вищезазначених, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

Документи приймаються до 17:00
24 липня 2019 року

Додаткові (необов’язкові) документи  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами.
Місце, час і дата початку проведення конкурсу  Конкурс проводиться 30 липня 2019 року о 10:00 за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Кацай Людмила Вікторівна,
тел.: (061) 224-61-98, (061) 224-60-11,
(061) 224-66-83, (061) 239-07-03
e-mail: e-mail: kr@zoda.gov.ua.
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта  вища; ступінь вищої освіти не нижче магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
2. Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою  Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство  ведення ділових переговорів, вміння обґрунтувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів
2. Прийняття ефективних рішень  аналіз державної політики, ефективний розподіл та використання ресурсів (людських, фінансових, матеріальних)
3. Комунікація та взаємодія  вміння здійснювати ефективну комунікацію та
проводити публічні виступи; співпраця та налагодження партнерської взаємодії.
4. Особистісні компетенції  принциповість, рішучість і вимогливість під час
прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; вміння працювати в стресових
ситуаціях.
5. Управління організацією роботи  організація роботи і контроль.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Бюджетний кодекс України,
Земельний кодексу України;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про очищення влади»,
Закон України «Про захист персональних даних»,
Закон України "Про доступ до публічної інформації";
Закон України «Про звернення громадян»,
Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України";
Закон України "Про оренду землі";
Закон України "Про фермерське господарство";
Закон України "Про особисте селянське господарство";
Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство";
Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію".
3. Професійні та технічні знання Відповідно до посади:
1) володіння інформацією щодо процесів реформування агропромислового комплексу і пріоритетних напрямків розвитку на державному та місцевому рівнях;

2) знання основних адміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик Приморського району та потенціалу адміністративно-територіальних одиниць на території району;

3) інші знання для забезпечення реалізації на території району основних делегованих повноважень в галузі агропромислового розвитку.

4. Знання сучасних інформаційних технологій. Володіння комп’ютером на рівні досвідченого
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Навики роботи з інформаційно-пошуковими
системами в мережі Інтернет.

 

Начальник відділу управління персоналом
апарату райдержадміністрації О. ЛЯХ

результат конкурсу .pdf

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International