Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - керівника апарату районної державної адміністрації

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - керівника апарату районної державної адміністрації.

   


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
02.07.2019 № 51

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – керівника апарату Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  1) є керівником державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);
2) керує діяльністю апарату районної державної адміністрації, забезпечує діяльність районної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;
3) видає в межах своїх повноважень накази, в тому числі з виконання функцій роботодавця стосовно працівників апарату райдержадміністрації, які не є державними службовцями;
4) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;
5) відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку та звітності;
6) відповідає за облік кадрів районної державної адміністрації, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації та перепідготовку;
7) організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів органів місцевого самоврядування, у межах і порядку, визначених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;
8) забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів районної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;
9) забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу райдержадміністрації;
10) організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;
11) забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними та урядовими нагородами, заохоченнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації;
12) контролює ведення бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;
13) контролює підготовку штатного розпису, видатків апарату районної державної адміністрації та змін до нього;
14) відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;
15) організовує роботу відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;
16) забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень;
Умови оплати праці  - посадовий оклад - 8920 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;
- розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів, зі змінами.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади керівника апарату Приморської районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);
8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 17-00 24 липня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами.
Місце, час та дата проведення конкурсу  Конкурс проводиться 30 липня 2019 року о 10:00 за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  Кацай Людмила Вікторівна,
тел.: (061) 224-61-98, (061) 224-60-11,
(061) 224-66-83, (061) 239-07-03
e-mail: e-mail: kr@zoda.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта  Вища; ступінь вищої освіти – магістр(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
2. Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.
3. Володіння державною мовою  вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога  Компоненти вимоги
1. Лідерство  Організаторські здібності; встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань; ведення ділових переговорів; досягнення кінцевих результатів.
2. Прийняття ефективних рішень  Аналіз державної політики; наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).
3. Комунікація та
взаємодія 
Вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи; співпраця та налагодження партнерської взаємодії.
4. Особистісні
компетенції
Принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; вміння працювати в стресових ситуаціях.
5. Управління
організацією роботи
Організація роботи і контроль.
Професійні знання
Вимога  Компоненти вимоги
1. Знання законодавства  Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Бюджетний Кодекс України;
Кодекс законів про працю України;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Закон України «Про відпустки»;
Закон України «Про державні нагороди»;
Закон України «Про очищення влади»;
Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про захист персональних даних»;
Закон України «Про звернення громадян»;
Закон України «Про громадянство України»;
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
Типова Інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади;
Інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.
3. Професійні чи технічні знання  Відповідно до посади:
1) володіння інформацією щодо ключових цілей реалізації державної політики у сфері державної служби;
2) знання основних адміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик Приморського району;
3) стратегічне розуміння пріоритетів розвитку Приморського району, цілей регіональної політики та спроможність формулювати оперативні завдання для їх реалізації;
4) інші знання, необхідні для забезпечення реалізації Приморською районною державною адміністрацією визначених законом повноважень.
4. Знання сучасних інформаційних технологій. Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Начальник відділу управління персоналом
апарату райдержадміністрації

О. ЛЯХ

результат.pdf

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International