Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Приморської районної державної адміністрації

04.10.2018 № 175

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  1) забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;
2) забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення;
3) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, забезпечує створення належних умов праці в управлінні;
4) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
5) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
6) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
8) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
9) керує розробкою проектів складних програм, аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів;
10) забезпечує виконання програм і заходів у сфері соціального захисту громадян, спрямованих на покращення становища незахищених верств населення, забезпечення і оздоровлення та відпочинку дітей;
11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
12) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з апаратом, іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з Департаментом соціального захисту населення обласної держадміністрації, з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
13) подає на затвердження голови районної держадміністрації, проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису управління;
15) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
16) здійснює добір кадрів;
17) організовує планування роботи з персоналом управління, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
19) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
20) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В» управління, звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
21) присвоює ранги державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
22) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
23) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
24) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
25) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
26) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
27) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.
Умови оплати праці  - посадовий оклад – 7000 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади начальника управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами, (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);
9) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 17-00 години 31 жовтня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу  Конкурс проводиться 06 листопада 2018 року о 10:00 годині за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Передненко Вікторія Федорівна,
тел.: (061) 224-66-83,
e-mail: e-mail: kr@zoda.gov.ua.
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта  Вища; ступінь вищої освіти – магістр
(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
2. Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою  Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство  Організаторські здібності; встановлення цілей,
пріоритетів та орієнтирів; вміння працювати з
великим обсягом інформації та здатність
виконувати одночасно декілька завдань; ведення
ділових переговорів; досягнення кінцевих
результатів.
2. Прийняття ефективних рішень  Аналіз державної політики; наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).
3. Комунікація та взаємодія  Вміння здійснювати ефективну комунікацію та
проводити публічні виступи; співпраця та налагодження партнерської взаємодії.
4. Особистісні компетенції  Принциповість, рішучість і вимогливість під час
прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; вміння працювати в стресових
ситуаціях.
5. Управління організацією роботи  Організація роботи і контроль.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Бюджетний кодекс України,
Кодекс законів про працю України,
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про очищення влади»,
Закон України «Про захист персональних даних»,
Закон України «Про звернення громадян»,
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю»,
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в України»,
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
Закон України «Про соціальні послуги»,
Закон України «Про колективні договори та угоди»,
Програма житлових субсидій.
3. Професійні та технічні знання Відповідно до посади:
1) володіння інформацією стосовно ключових цілей державної соціальної політики, бачення шляхів їх досягнення на місцевому рівні;
2) інформованість з питань соціального розвитку Приморського району.
4. Знання сучасних інформаційних технологій. Володіння комп’ютером на рівні досвідченого
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Навики роботи з інформаційно-пошуковими
системами в мережі Інтернет.

 

 

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International