Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Службою у справах дітей Приморської районної державної адміністрації Запорізької області оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, Служби у справах дітей районної державної адміністрації.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Служби у
справах дітей районної
державної адміністрації

22.08.2018 № 05-К

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, Служби у справах дітей Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки 

1. Здійснює керівництво діяльністю сектору з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, Служби у справах дітей райдержадміністрації (далі сектор у складі Служби), розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу і відповідає за виконання покладених на сектор завдань.
2. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пріоритетності сімейних форм виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу).
3. Забезпечує на території району реалізацію державної політики з питань опіки, піклування та усиновлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав та інтересів.
4. Здійснює підготовку разом із фахівцями сектору проектів поточних та перспективних планів роботи, а також відповідних пропозицій щодо виконання доручень в межах компетенції сектору.
5. Розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги в межах компетенції сектору, що надходять від органів державної влади, громадян, громадських об’єднань, підприємств та організацій незалежно від форм власності, готує відповідні матеріали та подає їх начальнику служби.
6. Бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації, виконкомах місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції сектору .
7. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни фахівців сектору.
8. Узагальнює та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів стосовно питань опіки, піклування та усиновлення, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
9. Подає в межах компетенції пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів.
10. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації.
11. Забезпечує дотримання працівниками сектору Правил внутрішнього трудового розпорядку та Правил внутрішнього службового розпорядку та сам дотримується вказаних Правил.
12. Завідувач сектору виконує інші обов’язки, покладені на нього начальником Служби у справах дітей районної державної адміністрації.
13. Своєчасно вносить достовірну інформацію в ЄІАС «Діти» щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які підлягають усиновленню, забезпечує своєчасну постановку на місцевий облік та складання анкет.

З питань влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу:
14. Веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переданих на виховання в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
15. Здійснює нагляд у межах компетенції за умовами утримання та виховання дітей, переданих на виховання в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
16. Контролює сім'ї, проводить обстеження та опитування прийомних батьків, батьків-вихователів, посадових осіб, та інших громадян, викликає їх на бесіди з питань охорони особистих та майнових прав і інтересів дітей.

З питань усиновлення дітей:
17. Встановлює статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
18. Веде первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складає анкету дитини, яка залишилася без батьківського піклування і може бути усиновлена.
19. Веде облік осіб, які бажають усиновити дитину.
20. Обстежує житлово-побутові умови осіб, які виявили бажання усиновити дитину, роз’яснює їм умови усиновлення, права та обов’язки, вирішує інші питання, пов’язані з усиновленням.
21. Надає кандидатам в усиновлювачі інформацію про дітей, стосовно яких виникли підстави для усиновлення, видає направлення на їх відвідування та знайомство з дитиною за місцем її перебування.
22. Готує для місцевого суду висновок про доцільність усиновлення дитини, про доцільність скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним.
23. Веде облік усиновлених дітей і забезпечує таємницю усиновлення.
24. Здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені і проживають на території району.
25. Організовує подальше влаштування дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано недійсним.
26. Виїжджає у разі необхідності у відрядження, з метою вирішення питань, що стосуються соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 5200 грн.;
розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстрокове призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання  Для участі у конкурсі подаються такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, зі змінами, до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, зі змінами, (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених вище, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи, стосовно професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.
Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 06 вересня 2018 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу  11 вересня 2018 року, о 10.00 годині,
12 вересня 2018 року, о 10.00 годині,
за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова, 110
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Пенякіна Тетяна Олексіївна,
телефон для довідок: (06137) 7-27-29
e-mail: adm@primrda.gov.ua, ssnprim@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта  Вища педагогічна освіта ступеня не нижче магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
2. Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою  Вільно.
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Необхідні ділові якості  1) Вміння визначати цілі, пріоритети та орієнтири,
2) вміння обґрунтовувати власну позицію,
3) досягнення кінцевих результатів,
4) навички управління та контролю.
2. Командна робота та взаємодія  1) Вміння працювати в команді та керувати командою;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії.
3. Необхідні особистісні якості  1) Дисциплінованість,
2) ініціативність,
3) комунікабельність.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції"
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
Знання основ діловодства, досвід складання документів ділового характеру (Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 55).

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International