Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

14.11.2017 № 266

 

УМОВИ 

проведення конкурсу  на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу агропромислового розвитку  Приморської районної державної адміністрації

Запорізької області

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Заступник начальника відділу агропромислового розвитку Приморської районної державної адміністрації  Запорізької області:

1) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

2) забезпечує формування та виконання виробничо-фінансового плану з розвитку агропромислового комплексу району;

3) організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів програм (розділів програм), пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району за галузями агропромислового комплексу, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

4) організовує і безпосередньо приймає участь в розробці поточних і перспективних планів з питань діяльності сільськогосподарських підприємств і організацій, підпорядкованих відділу агропромислового розвитку;

5) забезпечує здійснення аналізу тенденції розвитку рослинництва у районі та  подання пропозицій щодо розробки економічних та організаційних заходів, спрямованих на усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій розвитку;

6) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації голові райдержадміністрації та Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

7) готує проекти розпоряджень  голови райдержадміністрації з питань, що віднесені до компетенції  відділу;

8) бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації, місцевих органах виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції відділу;

9) розробляє і вносить пропозиції районній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

10) бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин;

11) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва;

12)  координує діяльність та забезпечує створення сприятливих умов для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

         13) забезпечує своєчасний розгляд у встановленому порядку заяв,
звернень і скарг громадян громадських об’єднань, підприємств, організацій та установ з питань, що належать до компетенції відділу,  і вживає заходів щодо усунення причин, що їх породжують;

14) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

15) бере участь у  спеціальних розслідуваннях нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, контролює проведення обліку та аналізу цих подій, розроблює пропозиції щодо профілактики аварійності, профзахворювань й виробничого травматизму;

16) забезпечує складання балансових розрахунків надходження та розподілу сільськогосподарської продукції, узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до його компетенції;

17) забезпечує дорадчу роботу по економічному плануванню в господарствах, що належать до сфери відділу  агропромислового розвитку, спрямовану на організацію раціональної господарської діяльності, виявленню і використанню резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності;

18) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

19) надає методичну допомогу спеціалістам у питаннях організації планування та аналізу результатів виробничої діяльності, а також економічної оцінки, та інших заходів;

20) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери відділу агропромислового розвитку, з питань регулювання оплати праці, соціально-трудових відносин та нових форм господарювання;

21) організовує і приймає участь в формуванні і розробці поточної і квартальної державної звітності по оплаті праці та заборгованості з оплати праці, готує проекти розпоряджень, наказів, листів відносно порушень оплати праці;

22) з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань праці розробляє рекомендації з питань укладання колективних договорів сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності;

23) у зв’язку з впровадженням нової техніки, технології організовує роботу щодо забезпечення на підприємствах і організаціях нормування праці працівників;

24) у межах своєї компетенції, контролює розроблення Положення про відділ агропромислового розвитку, та посадових інструкцій працівників;

25) здійснює організацію проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики на регіональному рівні відповідно до компетенції через засоби масової інформації;      

26) відповідає за здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

27) відповідає за здійснення державних закупівель;

28) організовує та скликає наради з питань, що належать до його компетенції;

29) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду;

30) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів;

31) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

32) дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку та Правил внутрішнього службового розпорядку, Загальних правил етичної поведінки державних службовців;

33) заступник начальник відділу може виконувати також інші обов’язки, покладені на нього начальником відділу;

34) у разі відсутності начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації виконує його обов’язки;

 

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4200 грн.,

- розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

 

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого  постановою  Кабінету   Міністрів України від 25 березня 2016  № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та   дає   згоду   на   проходження   перевірки   та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 30 листопада 2017 року.

 

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

04 грудня  2017 року о 13 годині та 05 грудня 2017 року о 13 годині 00 хвилин  за адресою: 72102, Запорізька область, місто Приморськ,  вул. Банкова,  110

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Лях Оксана Олександрівна,

телефони для довідок: (06137) 7-33-56,

  e-mail: adm@primrda.gov.ua,
 prim23@zp.ukrtel.net

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

Вища освіта економічного спрямування ступеня магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

 

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

3

Володіння державною мовою

Вільно.

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

 

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів.

 

2.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

 

3.

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

4.

Управління організацією роботи та персоналом

  1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою.

 

5.

Особистісні компетенції

  1) дисципліна і системність;

  2) самоорганізація та орієнтація на розвиток.

 

Професійні знання

Вимога

 

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

 

Знання:

Конституції України;

Закону України "Про державну службу";

Закону України "Про запобігання корупції"

 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

1) Закон України "Про оренду землі;

2) уміння застосовувати норми законодавства на практиці

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International