Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

   

Додаток 1
до розпорядження голови районної
державної адміністрації

13.07.2017 № 154

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу агропромислового розвитку Приморської районної державної адміністрації
Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  Начальник відділу агропромислового розвитку Приморської районної державної адміністрації Запорізької області:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
2) розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ, затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації, вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
4) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
6) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
7) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
8) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
9) укладає договори, видає довіреності; представляє інтереси відділу в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
10) призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців відділу у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;
11) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників відділу, які не є державними службовцями, у порядку, передбаченому законодавством про працю;
12) є керівником державної служби відділу та здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників відділу;
13) контролює стан службової та виконавської дисципліни у відділі;
14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
16) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
17) здійснює аналіз стану та перспективи розвитку харчової та переробної промисловості в районі, здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
18) формує поточну і перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;
19) забезпечує, в межах своїх повноважень, розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії, здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами;
20) координує виконання обласних, районних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;
21) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
22) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
23) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу;
24) проводить заходи, спрямовані на залучення інвестиції, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;
25) бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин;
26) визначає потребу підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці, перепідготовці та підвищені кваліфікації працівників;
27) забезпечує розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;
28) забезпечує підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу, для подання голові районної державної адміністрації;
29) забезпечує підготовку матеріалів до звітів голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, для їх розгляду на сесії районної ради;
30) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
31) виконує інші функції, що випливають з покладеними на нього завдань;
32) дотримується Правил внутрішнього службового розпорядку та Загальних правил етичної поведінки державних службовців.
Умови оплати праці  Посадовий оклад – 5000 грн.,
- розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстрокове призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання  Для участі у конкурсі подаються такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);
8) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 02 серпня 2017 року.
Дата, час і місце проведення конкурсу 08- 09 серпня 2017 року о 10.00 годині,
за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова, 110, каб. № 15
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Лях Оксана Олександрівна,
телефони для довідок: (06137) 7-33-56,
0957703741
e-mail: prim23@zp.ukrtel.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта  Вища освіта ступеня магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
2 Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою Вільно.
Спеціальні вимоги
1 Освіта Освіта сільськогосподарського спрямування
2 Знання законодавства 1. Конституція України
2. Закон України «Про державну службу»
3. Закон України «Про запобігання корупції»
4.Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
5.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
6. Кодекс законів про працю України;
7. Земельний кодекс України;
8. Водний кодекс України,
9. Лісовий кодекс України,
10. Закон України «Про оренду землі»,
11. Закон України «Про землеустрій»,
12. Закон України «Про охорону праці»,
13. інші нормативні документи, що регулюють розвиток агропромислового комплексу та галузей агропромислового виробництва, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організації, що стосуються розвитку агропромислового виробництва.
3 Професійні чи технічні знання  - уміння застосовувати норми законодавства на практиці;
- знання основ економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства;
- знання методів державного управління та управління персоналом;
- знання основ діловодства, досвід складання документів розпорядчого, ділового характеру;
- володіння навичками ділового мовлення та знання етики ділового спілкування;
- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.
4 Знання сучасних інформаційних технологій  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).
Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
5 Особистісні якості - вміння обґрунтовувати власну позицію;
- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
- організація і контроль роботи;
- досягнення кінцевих результатів;
- дисципліна і системність;
- самоорганізація та орієнтація на розвиток.

 

 

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International