Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

24.04.2017 № 67

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації
Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  Начальник управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області:
- забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;
- здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, забезпечує створення належних умов праці в управлінні;
- подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
- затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
- планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
- звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
- керує розробкою проектів складних програм, аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
- представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з Департаментом соціального захисту населення обласної держадміністрації, з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
- подає на затвердження голови районної держадміністрації, проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису управління;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
- здійснює добір кадрів;
- організовує планування роботи з персоналом управління, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
- забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
- у межах наданих повноважень призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В" управління, звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
- присвоює ранги державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
- розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
- приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
- забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
- здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.
Умови оплати праці  Посадовий оклад – 5300 грн.,
- розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстрокове призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання   
  Для участі у конкурсі подаються такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми
про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 24 травня 2017 року.
Дата, час і місце проведення конкурсу 01- 02 червня 2017 року о 10.00 годині,
за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова, 110, каб. № 15
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Лях Оксана Олександрівна,
телефон для довідок: (06137) 7-33-56,
e-mail: prim23@zp.ukrtel.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища освіта ступеня магістр
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою Вільно.
Спеціальні вимоги
1 Освіта Освіта економічного спрямування
2 Знання законодавства 1. Конституція України
2. Закон України «Про державну службу»
3. Закон України «Про запобігання корупції»
4.Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
5.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
6. Закон України «Про очищення влади»
7. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
8. Бюджетний Кодекс України;
9. Кодекс законів про працю України;
10. Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;
11. Закон України "Про звернення громадян";
12. Закон України «Про захист персональних даних»
13. Законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ, права громадян на соціальну допомогу і підтримку.
3 Професійні чи технічні знання  Знання законів, інших актів законодавства з питань соціального захисту населення; основ економіки, соціально-економічного прогнозування, фінансів, формування і забезпечення виконання державних та регіональних програм з питань соціального захисту різних категорій населення; порядків нарахування допомог, субсидій, пільг; основ організації праці та управління; правил ділового етикету.
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
4 Знання сучасних інформаційних технологій  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).
Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
5 Особистісні якості

- вміння обґрунтовувати власну позицію;
- наявність необхідних знань для ефективного використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних);
- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
- організація і контроль роботи;
- дисципліна і системність;
- самоорганізація та орієнтація на розвиток.

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International