Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу з питань економічного розвитку районної державної адміністрації

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу з питань економічного розвитку районної державної адміністрації.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

24.04.2017 № 65

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу з питань економічного розвитку Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  Головний спеціаліст відділу з питань економічного розвитку Приморської районної державної адміністрації Запорізької області:
1. бере участь у розробці прогнозних показників економічного і соціального розвитку району, які є основою складання проекту бюджету району;
2. бере участь у розробці проектних матеріалів та пропозицій до проекту Державної та обласної програм соціально-економічного та культурного розвитку України та Запорізької області і довготермінових прогнозів, а також проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства району;
3. бере участь у розробці проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району та аналізу її виконання;
4. співпрацює з структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідними органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності у сфері забезпечення державного регулювання торгівлі та побутового обслуговування населення;
5. організовує, в установленому порядку, подання даних підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території району, для розробки проектів планів і заходів, що пов’язані з обслуговуванням населення та розвитком малого підприємництва;
6. бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів та продовольства;
7. сприяє здійсненню заходів розширення і упорядкування мережі підприємств торгівлі та побутового обслуговуванням населення району;
8. сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів, продукції та послуг;
9. надає методичну, консультативну, інформаційну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються роздрібною, оптовою торгівлею, ресторанним господарством та побутовим обслуговуванням населення з питань, що належать до його компетенції;
10. проводить щотижневий моніторинг цін на основні продукти харчування;
11. бере участь у розробці регіональних програм підтримки підприємництва та забезпеченні їх виконання;
12. здійснює спільно з відповідними державними органами контроль за дотримуванням підприємствами торгівлі всіх форм власності норм і правил торгівлі;
13. бере, разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, участь в перевірці органів місцевого самоврядування по виконанню Законів України, доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;
14. бере участь в підготовці пропозицій по залученню на договірних засадах підприємств, установ та організацій до участі в розвитку побутового, торговельного обслуговування населення та малого підприємництва;
15. бере участь в організації і проведенні районних та обласних семінарів з питань розвитку і впровадження нових форм організації торгівлі, побутового обслуговування;
16. бере участь у засіданнях районних комісій, координаційних рад та робочих груп, що стосуються відповідних напрямків роботи;
17. здійснює аналіз та контроль за своєчасністю розрахунків підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та населення за спожиті енергоносії;
18. організовує та забезпечує контроль, аналіз та результати впровадження заходів з енергозбереження бюджетних установ району;
19. бере участь у розробці програм з питань енергозбереження та здійснює аналіз їх виконання;
20. готує інформації про результати роботи, що стосуються відповідних напрямків роботи;
21. здійснює інші функції, пов’язані з виконанням повноважень, щодо соціально-економічного розвитку району.
22. бере участь:
- у розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян з питань роботи органів виконавчої влади, в підготовці на них відповідних довідок і висновків, в організації контролю за своєчасним розглядом та вирішенням пропозицій, заяв і скарг громадян;
- у підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших службових документів з питань, що входять до компетенції відділу;
- у комплексних перевірках роботи виконкомів сільських та міської рад;
- у розробці заходів райдержадміністрації по виконанню планів економічного і соціального розвитку району;
23. надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;
24. виконує також інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації та начальником відділу;
25. дотримується правил внутрішнього службового розпорядку.
Умови оплати праці  Посадовий оклад – 3200 грн.,
- розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстрокове призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання  Для участі у конкурсі подаються такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 24 травня 2017 року.
Дата, час і місце проведення конкурсу  31.05.2017 року о 10.00 годині,
за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова, 110, каб. 15
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Лях Оксана Олександрівна,
телефон для довідок: (06137) 7-33-56,
e-mail: prim23@zp.ukrtel.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища освіта ступеня молодший бакалавр або бакалавр.
2 Досвід роботи Вимог до стажу роботи не потребує.
3 Володіння державною мовою  Вільно
Спеціальні вимоги
1 Освіта Освіта економічного спрямування
2 Знання законодавства  1. Конституція України
2. Закон України «Про державну службу»
3. Закон України «Про запобігання корупції»
4.Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
5.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
6. Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»
7. Закон України «Про автомобільний транспорт»
8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
9. Закон України «Про публічні закупівлі»
10. Закон України «Про відходи»
11.Закон України «Про ціни і ціноутворення»
12. Закон України «Про інвестиційну діяльність»
13. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
14. Постанова КМУ від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»
15. Постанова КМУ від 17.11.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами та доповненнями)
16. Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» (зі змінами та доповненнями).
3 Професійні чи технічні знання  Знання основ економіки, аналізу соціально-економічного прогнозування та планування, бюджетного законодавства.
Уміння застосовувати норми законодавства на практиці.
Знання основ діловодства, складання документів розпорядчого, ділового характеру. Знання етики ділового спілкування.
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
4 Знання сучасних інформаційних технологій  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).
Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
5 Особистісні якості  - орієнтація у роботі на досягнення кінцевих результатів;
- вміння працювати в команді;
- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- уважність до деталей;
- орієнтація на саморозвиток.

Результати конкурсу

 

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International