Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу управління фінансів районної державної адміністрації.

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу управління фінансів районної державної адміністрації.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

21.04.2017 № 59

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу управління фінансів Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  Заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу управління фінансів Приморської районної державної адміністрації Запорізької області:
1) організовує роботу по складанню і аналізу виконання районного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, координує і надає методичну допомогу по складанню і виконанню місцевих бюджетів;
2) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету та бюджетів місцевих рад на всіх стадіях бюджетного процесу;
3) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю бюджетного відділу і відповідає за виконання покладених на відділ завдань:
- розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу, річні та квартальні плани роботи відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу;
- подає пропозиції начальнику управління фінансів про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників бюджетного відділу, заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності;
- надає методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень;
- контролює стан трудової та виконавчої дисципліни працівників відділу, дотримується та забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців управління фінансів;
- організовує ведення діловодства, збереження документів у відділі, формує номенклатуру справ відділу;
- організовує розробку проектів нормативно-правових актів, розпоряджень, наказів, програм, готує доповідні записки, що належать до компетенції бюджетного відділу;
- контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень (наказів) керівників міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказів начальника управління фінансів в межах делегованих йому повноважень і компетенції;
- координує роботу з надання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, їх розгляду та аналізу, узагальнює їх показники для подання начальнику управління фінансів;
- координує роботу з підготовки та складання проекту районного бюджету, прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди;
- розглядає та аналізує показники бюджетних запитів, розрахунки сільських рад на інвестиційні проекти, перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів на інвестиційні проекти розпорядниками коштів районного бюджету; здійснює контроль за використанням коштів на інвестиційні проекти, приймає звітність про їх використання;
- складає зведення бюджетів, що входять до бюджету району, зведення по мережі, штатах та контингентах бюджетних установ району ; - координує роботу по складанню, затвердженню тимчасового розпису та розпису районного бюджету, узагальнює його та подає на затвердження начальнику управління фінансів;
- забезпечує внесення змін до розпису районного бюджету, відповідність розпису встановленим бюджетним призначенням;
- здійснює фінансування заходів за рахунок міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів по закріплених галузях;
- організовує виконання районного бюджету; - вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
- здійснює взаємні розрахунки районного бюджету з бюджетами інших рівнів;
- готує для подання районній раді офіційні висновки про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;
- забезпечує розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
- розглядає звіти про виконання місцевих бюджетів району;
- координує роботу між відділами управління з підготовки пояснювальної записки до звітів про виконання місцевих бюджетів та звіту про виконання плану по штатах і контингентах, надання звіту про виконання зведеного бюджету району до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації;
- забезпечує подання на розгляд районної державної адміністрації звітів про виконання районного бюджету;
4) розглядає в установленому порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
5) приймає участь у здійсненні контрольної діяльності по виконанню документів;
6) виконує інші доручення і обов’язки, визначені керівництвом;
7) у разі відсутності начальника управління фінансів районної державної адміністрації виконує його обов’язки.
Умови оплати праці  Посадовий оклад – 4400 грн.,
- розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстрокове призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання  Для участі у конкурсі подаються такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 11 травня 2017 року.
Дата, час і місце проведення конкурсу  17.05.2017 року, о 10.00 годині,
за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова, 110, каб. № 15
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Шавкова Катерина Валеріївна,
телефон для довідок: (06137) 7-33-56,
e-mail: prim23@zp.ukrtel.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища освіта ступеня магістр
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою  Вільно.
Спеціальні вимоги
1 Освіта Освіта фінансового, економічного спрямування
2 Знання законодавства Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Податковий кодекс України;
Кодекс законів про працю України;
Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;
Закон України "Про державну службу";
Закон України "Про запобігання корупції";
Закон України "Про очищення влади";
Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
Закон України "Про доступ до публічної інформації";
Закон України "Про захист персональних даних";
Закон України "Про звернення громадян";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 року № 348 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації".
3 Професійні чи технічні знання  Знання нормативно – правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють бюджетні відносини і фінансово – господарську діяльність бюджетних установ. Знання у сфері економіки, бюджету та фінансів, соціально-економічного прогнозування та планування. Знання принципів формування місцевих бюджетів. Вміння застосовувати норми законодавства на практиці. Знання основ діловодства, досвід складання документів розпорядчого, ділового характеру. Володіння навичками ділового мовлення та знання етики ділового спілкування. Знання методів державного управління та управління персоналом.
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
4 Знання сучасних інформаційних технологій  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).
Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
5 Особистісні якості - вміння обґрунтувати власну позицію;
- наявність необхідних знань для ефективного використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних);
- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
- організація роботи та контроль;
- системність і самостійність у роботі;
- орієнтація на саморозвиток.

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International