Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста - бухгалтера відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста - бухгалтера відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

14.03.2017 № 34

 

УМОВИ 
проведення конкурсу  на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста - бухгалтера відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) відображає в документах достовірну та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати фінансової діяльності райдержадміністрації:

- забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасно подає на реєстрацію такі зобов’язання;

- здійснює банківські операції та операції, пов’язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей;

- здійснює заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово – бюджетної дисципліни підпорядкованих установ;

- приймає участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підпорядкованих установ, структурних підрозділів райдержадміністрації, інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань;

- забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлення  та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій в фінансовій діяльності райдержадміністрації;

 

2) здійснює розподіл зведених показників кошторисів та планів асигнувань на утримання розпорядників нижчого рівня по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КПКВКМБ) 0317212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)», перевіряє та подає на погодження кошториси та плани асигнувань, довідки про внесення змін до них;

3) приймає та узагальнює бюджетні запити розпорядника нижчого рівняпо КПКВКМБ 0317212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)»;

4) приймає від розпорядника нижчого рівня по КПКВКМБ 0317212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)», місячні та квартальні звіти про виконання кошторису;

5) складає паспорти бюджетної програми  районного бюджету по КПКВКМБ 0317212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)», звітів про його виконання, відповідно  до вимог Бюджетного Кодексу України та Наказу Міністерства фінансів від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»;

6) здійснює фінансування по КПКВКМБ 0317212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)»;

7) складає документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету та консолідованої зведеної фінансової, бюджетної  та іншої звітності  з окремих програм  районного бюджету, за загальним фондом по  КПКВКМБ 0317212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)»;

8) здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету та складання  консолідованої зведеної фінансової, бюджетної  та іншої звітності  з окремих програм  державного бюджету  за загальним фондом по відомчій класифікації видатків та кредитування державного бюджету (далі - КВК) 275 «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства», КВК 673 «Центральна виборча комісія», КВК 231 «Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні програми)», КВК 276 «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)».

9) готує проекти розпорядчих документів, а саме розпоряджень голови райдержадміністрації про преміювання, про облікову політику в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, у яких призначення на посади та звільнення з посад, здійснює голова райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), про встановлення надбавок за інтенсивність праці, виконання особливо важливої роботи, складність  та напруженість у роботі, за ненормований робочий день, про встановлення посадових окладів працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації, про передачу матеріальних цінностей, про норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті райдержадміністрації, про проведення інвентаризації, розробляє Положення про преміювання в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації;

10) виконує також інші обов’язки, покладені на нього керівництвом районної державної адміністрації та начальником відділу.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200 грн.,

- розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

-  інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016  № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 15 години 45 хвилин 31 березня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

05.04.2017 року, о 10.00 годині,

за адресою: 72102, Запорізька область,               м. Приморськ, вул. Банкова, 110

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Шавкова Катерина Валеріївна,

телефон для довідок: (06137) 7-33-56,

e-mail: prim23@zp.ukrtel.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодший бакалавр або бакалавр.

2

Досвід роботи

 

Вимог до стажу роботи не потребує.

3

Володіння державною мовою

Вільно.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Освіта за напрямом бухгалтерський облік та аудит або економічного спрямування

2

Знання законодавства

 1. Конституція України;

 2. Закон України «Про державну службу»;

 3. Закон України «Про запобігання корупції»;

 4. Кодекс Законів про працю України

 5. Закон України  «Про Державний бюджет України»  на 2017 рік;

 6. Бюджетний кодекс України;

 7. Податковий кодекс України;

 8. Закон України «Про очищення влади»;

 9. Закон України «Про місцеві державні  адміністрації»;

 10. Закон України «Про доступ до публічної      інформації»;

 11. Закон України «Про захист персональних даних»;

 12. Закон України «Про бухгалтерський облік

 та    фінансову звітність в Україні»

 

3

Професійні чи технічні знання

       Знання  нормативно – правових актів  Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, інших нормативно – правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово – господарську діяльність бюджетних установ. Знання національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, та нормативно-правових актів Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної та іншої звітності. Уміння застосовувати норми законодавства на практиці. Володіння навичками ділового мовлення та знання етики ділового спілкування. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

 

4

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання програмного забезпечення Word, Excel, «M.E.D.O.C zvit», «OPZ (податкова звітність)», «KAZNA», «MEREGA KAZNA».

 

5

Особистісні якості

- орієнтація у роботі на досягнення кінцевих результатів;

- вміння працювати в команді;

- відповідальність;

- системність і самостійність у роботі;

- уважність до деталей;

- орієнтація на саморозвиток.

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International