Офіційний веб-сайт

календар

«   Грудень 2017   »
Пн 4111825
Вт 5121926
Ср 6132027
Чт 7142128
Пт18152229
Сб29162330
Нд310172431

пошук

офіційні сайти району

Розподіл обов’язків

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

04.01.2017 № 1

 

РОЗПОДІЛ
обов’язків в районній державній адміністрації між головою,
першим заступником, заступником голови та керівником апарату

Голова районної державної адміністрації
Бєлічев С.А.:

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

є керівником державної служби в районній державній адміністрації, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників райдержадміністрації;

призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівників та заступників керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

призначає на посади та звільняє з посади керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, інших державних службовців апарату райдержадміністрації;

погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.
у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх виключно за цільовим призначенням;

інформує голову обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну та екологічну ситуацію в районі;

регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

координує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;

забезпечує вдосконалення міжрегіональних і міждержавних економічних зв’язків (у частині посадових повноважень);

забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;

організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;

організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

запроваджує ефективні механізми комунікації між районною державною адміністрацією та виконавчими комітетами сільських рад, об’єднаних територіальних громад щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

контролює режимно-секретну роботу;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

здійснює керівництво державними (комунальними) засобами масової інформації, засновником (співзасновником) яких є райдержадміністрація;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;

організовує роботу з реалізації державної політики з питань преси та інформації;

здійснює інші функції передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації;
старшого інспектора з питань мобілізаційної роботи;
з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:
Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області;
Співробітника Бердянського міськвідділу Служби Безпеки України;
Приморського відділення Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Держаної фіскальної служби у Запорізькій області;
управління Державної казначейської служби України у Приморському районі;
Приморського районного військового комісаріату;
Приморського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
Приморського районного сектору Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області;
Відокремленого підрозділу «Азовського міжрайонного відділу Держаної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Приморської районної організації роботодавців;
комунального підприємства «Редакція газети «Приморський степ».

При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє з Приморським відділенням Бердянської місцевої прокуратури.

2. Перший заступник, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації:

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень обласної ради та районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

у межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків між головою, його першим заступником, заступниками голови та керівником апарату (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

співпрацюють з відповідними постійними комісіями районної ради;

здійснюють керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;

спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 1);

забезпечують взаємодію з територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (додаток 2);

забезпечують взаємозамінність повноважень по відповідних напрямах діяльності райдержадміністрації (додаток 3);
надають практичну допомогу у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій району згідно з переліком населених пунктів, закріплених за керівництвом райдержадміністрації (додаток 4).

3. Перший заступник голови районної державної адміністрації
Смирнов О.В.:

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення;

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб;

організовує розроблення стратегії та пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку району;

здійснює державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності;

відповідає за розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;

організовує реалізацію державної інвестиційної політики;

відповідає за інвестиційну діяльність в райдержадміністрації;

забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;

здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субвенцій, даних про зміну переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи з забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

забезпечує складання й подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;
забезпечує виконання районного бюджету та звітує перед районною радою про його виконання;

сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;

організує роботу по контролю за використанням бюджетних коштів;

здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності та передані до сфери управління райдержадміністрації;

сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;

здійснює контроль за виконанням на підприємствах заходів щодо ресурсозбереження, заготівлі та здачі металобрухту;

організовує реалізацію державної промислової політики та державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

організовує роботи з розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, продукції імпортозаміщення, розвитку регіональної та державної виробничої кооперації підприємств різних галузей;

сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

забезпечує регулювання цін та тарифів за виконання робіт і надання житлово-комунальних послуг населенню підприємствами та організаціями;

організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

організовує розроблення пріоритетних напрямів економічного та будівельного розвитку району;

координує роботу з будівництва та реконструкції об’єктів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та її структурні підрозділи;

координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проектів, замовником яких виступає райдержадміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;

контролює підготовку штатних розписів, видатків на утримання структурних підрозділів районної державної адміністрації, змін до них;

організовує роботу щодо внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного й комунального майна та забезпечує їх виконання;

організовує реалізацію державної політики щодо вирішення питань розрахунків теплоенергетичного комплексу (в частині посадових повноважень);

координує промислову політику в районі;

забезпечує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;

забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв’язку;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності.

організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм і внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;

забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
забезпечує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків;

здійснює вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики райдержадміністрації з цих питань;

організовує роботу з забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;
координує роботу з фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;
сприяє забезпеченню у встановленому законодавством порядку державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації в частині посадових повноважень;
організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

сприяє встановленню регіонального контракту на товарну продукцію, що виготовляється на території району, та контролю за його виконанням;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, незалежно від їх форм власності;

організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема з питань формування інфраструктури агропромислового ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

сприяє реалізації державної цінової політики на споживчому ринку;

організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу, земельних і водних ресурсів;

сприяє розробці і реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів, розвитку ринку землі;

сприяє діяльності наукових установ агропромислового комплексу, розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;

організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного й регіонального замовлення з поставки сільськогосподарської продукції;

сприяє ефективному використанню майна, що належить до спільної власності територіальних громад району й загальнодержавної власності в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості;

сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;

забезпечує реалізацію державної політики в галузях насінництва і розсадництва; сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації, охорони праці та техніки безпеки;

реалізує разом з науково-дослідними, проектними установами, вищими навчальними закладами науково-технічну політику в галузях агропромислового виробництва;

сприяє ефективному використанню господарствами і окремими власниками меліорованих земель своєчасному проведенню на них хімічної та інших видів меліорації і технічних робіт, організації роботи із збереження меліоративних фондів та оновлення дощувальної техніки, розвитку питного водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;
забезпечує реалізацію державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників галузей агропромислового виробництва;

сприяє раціональному використанню мінерально-сировинної бази району;

сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;

здійснює контроль за додержанням правил охорони праці та техніки безпеки;

відповідає за організацію роботи з питань запобігання і протидії корупційним проявам в органах державної влади району.

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
управління фінансів райдержадміністрації;
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;
архівного відділу райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг;
з питань цивільного захисту на території Приморського району;
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність:
відділу Держгеокадастру у Приморському районі Запорізької області;
Державного підприємства «Приморське лісове господарство»;
управління Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізької області;
Приморського районного сектору головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Запорізькій області;
Приморського відділення Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Держаної фіскальної служби у Запорізькій області;
управління Державної казначейської служби України у Приморському районі;
відділень банківських структур, страхових компаній;
сектору статистики у Приморському районі;
спілки підприємців.

4. Заступник голови районної державної адміністрації
Олеля М.М.:

виконує обов’язки першого заступника голови райдержадміністрації у разі його відсутності;

координує роботу щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;

організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, освіти і науки, культури і мистецтва;

сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;

організовує роботу щодо розробки проектів програм соціально-економічного розвитку стосовно функціонування навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, культури та охорони здоров’я;

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження, збереження та розвитку культур, мов і традицій;

забезпечує розробку проектів програм соціального забезпечення та соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, фізкультури і спорту, туризму, молодіжної політики;

здійснює керівництво закладами соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, туризму, фізкультури і спорту, служби у справах дітей, що належать до сфери управління районної державної адміністрації з організації їх матеріально-фінансового забезпечення;

організовує роботу з погашення боргів із заробітної плати;

здійснює контроль за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

здійснює контроль за ефективністю використання й збереження майна, закріпленого за підприємствами підвідомчих галузей;

сприяє функціонуванню системи формування національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них;

координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації територіальних програм зайнятості;

сприяє реалізації державної політики щодо надання адресної соціальної допомоги найбільше вразливим верствам населення, в тому числі малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально-вразливим категоріям громадян, соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, розвитку різних форм, виховання цих дітей;

забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій;

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних, і дитячих і жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;

координує роботу щодо додержання законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

сприяє удосконаленню форм і засад соціального партнерства, співробітництву місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, розв’язанню колективних трудових спорів (конфліктів);

сприяє реалізації державної політики щодо забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

сприяє благодійним, релігійним, волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності;
організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами;

координує напрями роботи щодо здійснення районною державною адміністрацією повноважень в галузі:
охорони здоров’я;
освіти і науки;
сім’ї, молоді та спорту;
культури і туризму;

приймає участь у розробленні стратегії та пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

приймає участь в організації розробки проектів програм соціально-економічного розвитку району, сприяє виконанню схвалених районною радою програм та організації підготовки звітів щодо їх виконання.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу освіти райдержадміністрації;
відділу культури райдержадміністрації;
управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
служби у справах дітей райдержадміністрації.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність:
комунального підприємства «Приморська центральна районна лікарня»;
комунального підприємства «Приморський центр первинної (медико-санітарної) допомоги;
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району Запорізької області;
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Приморського району Запорізької області;
Приморського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Приморської районної організації ветеранів України;
Приморського районного центру зайнятості;
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі;
державного інспектора з питань праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області;
Відокремленого підрозділу «Азовського міжрайонного відділу Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

6. Керівник апарату районної державної адміністрації
Бредихіна Л.В.:

керує діяльністю апарату районної державної адміністрації, забезпечує діяльність районної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку та звітності;

організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад у межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів районної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;

відповідає за облік кадрів районної державної адміністрації, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації та перепідготовку;

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу районної державної адміністрації;

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;

забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними нагородами та заохоченнями районної державної адміністрації;

контролює ведення бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

контролює підготовку штатних розписів апарату районної державної адміністрації, змін до них;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами;

організовує роботу відділу ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації;

забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні своїх повноважень;

приймає участь в організації розробки проектів програм соціально-економічного розвитку району, сприяє виконанню схвалених районною радою програм та організації підготовки звітів щодо їх виконання;

приймає участь у формуванні та організації виконання районного бюджету.

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
організаційного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
загального відділу апарату райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
відділу ведення Державного реєстру виборців (в частині посадових повноважень).

Керівник апарату
районної державної адміністрації
 
Л.В. Бредихіна

Звернення

Голова райдержадміністрації
Голови райдержадміністрації

Бєлічева Сергія Анатолійовича

Голова райдержадміністрації
Першого заступника голови райдержадміністрації

Смирнова Олексія Валентиновича

Культурні заходи

офіційні сайти держ установ