Офіційний веб-сайт

календар

«   Серпень 2020   »
Пн 310172431
Вт 4111825 
Ср 5121926 
Чт 6132027 
Пт 7142128 
Сб18152229 
Нд29162330 

пошук

офіційні сайти району

Розподіл обов’язків

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

30.07.2018 № 606

РОЗПОДІЛ

обов’язків в районній державній адміністрації
між головою, першим заступником, заступником голови
та керівником апарату районної державної адміністрації

I. Голова районної державної адміністрації
Бєлічев С.А.:

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

виконує функції керівника державної служби в районній державній адміністрації по відношенню до керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

призначає на посади та звільняє зі своїх посад першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх першого заступника та заступника;

погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України;

у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації і використовує їх виключно за цільовим призначенням;

забезпечує вдосконалення міжрегіональних і міждержавних економічних зв’язків;

забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;

інформує голову обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну та екологічну ситуацію в районі;

регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

координує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;

координує роботу щодо запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації;

контролює режимно-секретну роботу;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

організовує роботу з реалізації державної політики з питань преси та інформації;

організовує роботу щодо зв’язків з державними та недержавними засобами масової інформації;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;

забезпечує реалізацію на території району програми децентралізації влади;

координує роботу щодо сприяння в утворенні та ефективному функціонуванні спроможних територіальних громад;

координує надання організаційної та методичної допомоги територіальним громадам з питання здійснення ними своїх повноважень;

організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;

організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

запроваджує ефективні механізми комунікації між районною державною адміністрацією та виконавчими комітетами сільських рад, об’єднаних територіальних громад щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг;
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;

провідного консультанта апарату райдержадміністрації;
старшого інспектора з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Співробітнику Бердянського міськвідділу управління Служби безпеки України в Запорізькій області;
Приморському відділенню поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області;
Приморському районному військовому комісаріату;
Приморському відділенню Бердянської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій області;
Приморському районному відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області;
Управлінню Державної казначейської служби у Приморському районі Запорізької області;
Приморському районному сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області;
Управління Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізькій області.

При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє з Приморським відділенням Бердянської місцевої прокуратури.

II. Перший заступник, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації:

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

у межах повноважень, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків в районній державній адміністрації між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації; вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються структурними підрозділами райдержадміністрації;

співпрацюють із відповідними постійними комісіями районної ради;

здійснюють керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;

спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 1);

забезпечують взаємодію райдержадміністрації з територіальними органами центральних органів виконавчої влади (додаток 2);

забезпечують взаємозамінність повноважень за відповідними напрямами діяльності райдержадміністрації (додаток 3);

надають практичну допомогу у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій району, закріплених за керівництвом райдержадміністрації (додаток 4).

III. Перший заступник голови районної державної адміністрації
Смирнов О.В.:

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;

забезпечує складання й подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;

забезпечує виконання районного бюджету та звітує перед районною радою про його виконання;

сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;

організовує роботу з контролю за використанням бюджетних коштів;

забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства, для складання й виконання бюджету;

здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку й звітності на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності та передані до сфери управління райдержадміністрації;

організовує реалізацію державної інвестиційної політики, відповідає за інвестиційну діяльність в райдержадміністрації, організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

контролює розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків;

організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;

забезпечує вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики райдержадміністрації з цих питань;

організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;

сприяє встановленню регіонального контракту на товарну продукцію, що виготовляється на території району, та контролю за його виконанням;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

запроваджує ефективні механізми комунікацій між районною державною адміністрацією та виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання;

організовує роботу щодо внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного й комунального майна та забезпечує їх виконання;

сприяє діяльності у сфері винахідництва та науково-технічних впроваджень, патентування, правової охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності;

координує роботу з фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності;
організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема з питань формування інфраструктури агропромислового ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

сприяє діяльності наукових установ агропромислового комплексу, розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;

сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;

забезпечує реалізацію державної політики в галузях насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації, охорони праці та техніки безпеки;

реалізовує разом з відповідними науково-дослідними, проектними установами, вищими навчальними закладами науково-технічну політику в галузях агропромислового виробництва;

сприяє розробці й реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів;

сприяє ефективному використанню господарствами і окремими власниками меліорованих земель, своєчасному проведенню на них хімічної та інших видів меліорації і технічних робіт, організації роботи зі збереження меліоративних фондів та оновлення дощувальної техніки, розвитку питного водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;

сприяє забезпеченню у встановленому законодавством порядку державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів;

організовує реалізацію державної політики у галузі водних ресурсів;

контролює порядок передачі у користування земельних ділянок для ведення водного господарства та їх використання відповідно до Земельного та Водного кодексів України;

координує промислову політику в районі;

організовує реалізацію державної промислової політики та державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів;

відповідає за розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;

організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, продукції імпортозаміщення, розвитку регіональної та державної виробничої кооперації підприємств різних галузей;

здійснює контроль за виконанням на підприємствах заходів щодо ресурсозбереження, заготівлі та здачі металобрухту;

сприяє раціональному використанню мінерально-сировинної бази району;
сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв’язку;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;

сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного та регіонального замовлення з поставки сільськогосподарської продукції;

сприяє реалізації державної цінової політики на споживчому ринку;

сприяє ефективному використанню майна, що належить до спільної власності територіальних громад району та загальнодержавної власності, в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості;
забезпечує реалізацію державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників галузей агропромислового виробництва;

організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу;

організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм, внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації (в частині посадових повноважень);

забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;

організовує реалізацію державної політики щодо вирішення питань розрахунків підприємств теплоенергетичного комплексу;

забезпечує регулювання цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг населенню підприємствами та організаціями;

координує роботу щодо вирішення питань розрахунків населення за енергоносії та комунальні послуги;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку житлового будівництва;

забезпечує контроль за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів на об’єктах капітального будівництва;

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб;

сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;

координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення;

сприяє будівництву та ремонту автомобільних доріг на території району;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;

здійснює контроль за додержанням правил охорони праці та техніки безпеки

організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проектів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;
відповідає за організацію прийому та роботи з іноземцями в райдержадміністрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління фінансів райдержадміністрації;
відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;
архівного відділу райдержадміністрації;
відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг.

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Управління Державної казначейської служби у Приморському районі Запорізької області;
Сектору статистики у Приморському районі;
Приморської районної організації роботодавців;
Спілки підприємців;
Управління Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізькій області;
Відділу Держгеокадастру у Приморському районі Запорізької області;
Приморського районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області;
Приморського відділення Бердянської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій області.

IV. Заступник голови районної державної адміністрації
Олеля М.М.:

виконує обов’язки першого заступника голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, освіти і науки;

організовує роботу щодо розробки проектів програм соціально-економічного розвитку стосовно функціонування закладів освіти та охорони здоров’я;

приймає участь у розробленні стратегії та пріоритетних напрямках соціально - економічного та культурного розвитку району з питань соціального захисту, освіти, культури і спорту, туризму, охорони здоров’я;

сприяє функціонуванню системи формування національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них;

здійснює керівництво закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, з питань організації їх матеріально-фінансового забезпечення;

забезпечує розробку проектів програм охорони здоров’я;

координує роботу щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;

координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації територіальних програм зайнятості;

сприяє удосконаленню форм і засад соціального партнерства, співробітництву місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, розв’язанню колективних трудових спорів (конфліктів);

сприяє реалізації державної політики з питань: надання адресної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення; надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам та іншим вразливим категоріям громадян; соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО, інвалідів, людей похилого віку та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечує розробку проектів програм соціального забезпечення та соціального захисту населення;

координує роботу щодо додержання законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, розвитку різних форм виховання цих дітей;

здійснює керівництво закладами фізкультури і спорту, що належать до сфери управління районної державної адміністрації з організації їх матеріально-фінансового забезпечення;

забезпечує розробку проектів програм фізкультури і спорту, молодіжної політики;

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних, дитячих і жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження мов;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій;

здійснює керівництво закладами культури, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

забезпечує розробку проектів програм туризму;

забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
відділу освіти райдержадміністрації;
відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
служби у справах дітей райдержадміністрації
відповідальних спеціалістів райдержадміністрації за ведення питань релігії та міграції.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:

Комунального підприємства „Приморська центральна районна лікарня”;
Комунального підприємства „Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”;
Територіального центру соціального обслуговування населення;
Приморського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Приморської районної Організації ветеранів України;
Приморська районна філія Запорізького обласного центру зайнятості;
Приморського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області;
Управління Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізькій області;
Районної організації Товариства Червоного Хреста;
Громадської організації „Приморське районне об’єднання інвалідів „Союз-Чорнобиль”;
Приморської районної ради ветеранів Афганістану;
Приморської районної організації роботодавців;
Громадської організації „Спілка допомоги учасникам АТО „Захист”

V. Керівник апарату районної державної адміністрації
(вакансія):

є керівником державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керує діяльністю апарату районної державної адміністрації, забезпечує діяльність районної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;

видає в межах своїх повноважень накази, в тому числі з виконання функцій роботодавця стосовно працівників апарату райдержадміністрації, які не є державними службовцями;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку та звітності;

відповідає за облік кадрів районної державної адміністрації, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації та перепідготовку;

організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів органів місцевого самоврядування, у межах і порядку, визначених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів районної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу райдержадміністрації;

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;

забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними та урядовими нагородами, заохоченнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації;

контролює ведення бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;
контролює підготовку штатного розпису, видатків апарату районної державної адміністрації та змін до нього;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;

організовує роботу відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;

забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій;

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

організаційного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
загального відділу апарату райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
провідного консультанта апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень).

В.о. керівника апарату,
начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації 


О. КІР’ЯНОВА

 

 

Звернення

Голова райдержадміністрації
Голови райдержадміністрації

Попова Артема Вікторовича

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International