Офіційний веб-сайт

календар

«   Липень 2018   »
Пн 29162330
Вт 310172431
Ср 4111825 
Чт 5121926 
Пт 6132027 
Сб 7142128 
Нд18152229 

пошук

офіційні сайти району

Розподіл обов’язків

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

04.01.2017 № 1

 

РОЗПОДІЛ
обов’язків в районній державній адміністрації між головою,
першим заступником, заступником голови та керівником апарату

Голова районної державної адміністрації
Бєлічев С.А.:

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

є керівником державної служби в районній державній адміністрації, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників райдержадміністрації;

призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівників та заступників керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

призначає на посади та звільняє з посади керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, інших державних службовців апарату райдержадміністрації;

погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.
у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх виключно за цільовим призначенням;

інформує голову обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну та екологічну ситуацію в районі;

регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

координує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;

забезпечує вдосконалення міжрегіональних і міждержавних економічних зв’язків (у частині посадових повноважень);

забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;

організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;

організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

запроваджує ефективні механізми комунікації між районною державною адміністрацією та виконавчими комітетами сільських рад, об’єднаних територіальних громад щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

контролює режимно-секретну роботу;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

здійснює керівництво державними (комунальними) засобами масової інформації, засновником (співзасновником) яких є райдержадміністрація;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;

організовує роботу з реалізації державної політики з питань преси та інформації;

здійснює інші функції передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації;
старшого інспектора з питань мобілізаційної роботи;
з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:
Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області;
Співробітника Бердянського міськвідділу Служби Безпеки України;
Приморського відділення Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Держаної фіскальної служби у Запорізькій області;
управління Державної казначейської служби України у Приморському районі;
Приморського районного військового комісаріату;
Приморського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
Приморського районного сектору Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області;
Відокремленого підрозділу «Азовського міжрайонного відділу Держаної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Приморської районної організації роботодавців;
комунального підприємства «Редакція газети «Приморський степ».

При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє з Приморським відділенням Бердянської місцевої прокуратури.

2. Перший заступник, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації:

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень обласної ради та районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

у межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків між головою, його першим заступником, заступниками голови та керівником апарату (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

співпрацюють з відповідними постійними комісіями районної ради;

здійснюють керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;

спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 1);

забезпечують взаємодію з територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (додаток 2);

забезпечують взаємозамінність повноважень по відповідних напрямах діяльності райдержадміністрації (додаток 3);
надають практичну допомогу у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій району згідно з переліком населених пунктів, закріплених за керівництвом райдержадміністрації (додаток 4).

3. Перший заступник голови районної державної адміністрації
Смирнов О.В.:

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення;

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб;

організовує розроблення стратегії та пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку району;

здійснює державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності;

відповідає за розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;

організовує реалізацію державної інвестиційної політики;

відповідає за інвестиційну діяльність в райдержадміністрації;

забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;

здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субвенцій, даних про зміну переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи з забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

забезпечує складання й подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;
забезпечує виконання районного бюджету та звітує перед районною радою про його виконання;

сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;

організує роботу по контролю за використанням бюджетних коштів;

здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності та передані до сфери управління райдержадміністрації;

сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;

здійснює контроль за виконанням на підприємствах заходів щодо ресурсозбереження, заготівлі та здачі металобрухту;

організовує реалізацію державної промислової політики та державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

організовує роботи з розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, продукції імпортозаміщення, розвитку регіональної та державної виробничої кооперації підприємств різних галузей;

сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

забезпечує регулювання цін та тарифів за виконання робіт і надання житлово-комунальних послуг населенню підприємствами та організаціями;

організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

організовує розроблення пріоритетних напрямів економічного та будівельного розвитку району;

координує роботу з будівництва та реконструкції об’єктів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та її структурні підрозділи;

координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проектів, замовником яких виступає райдержадміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;

контролює підготовку штатних розписів, видатків на утримання структурних підрозділів районної державної адміністрації, змін до них;

організовує роботу щодо внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного й комунального майна та забезпечує їх виконання;

організовує реалізацію державної політики щодо вирішення питань розрахунків теплоенергетичного комплексу (в частині посадових повноважень);

координує промислову політику в районі;

забезпечує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;

забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв’язку;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності.

організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм і внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;

забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
забезпечує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків;

здійснює вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики райдержадміністрації з цих питань;

організовує роботу з забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;
координує роботу з фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;
сприяє забезпеченню у встановленому законодавством порядку державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації в частині посадових повноважень;
організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

сприяє встановленню регіонального контракту на товарну продукцію, що виготовляється на території району, та контролю за його виконанням;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, незалежно від їх форм власності;

організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема з питань формування інфраструктури агропромислового ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

сприяє реалізації державної цінової політики на споживчому ринку;

організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу, земельних і водних ресурсів;

сприяє розробці і реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів, розвитку ринку землі;

сприяє діяльності наукових установ агропромислового комплексу, розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;

організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного й регіонального замовлення з поставки сільськогосподарської продукції;

сприяє ефективному використанню майна, що належить до спільної власності територіальних громад району й загальнодержавної власності в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості;

сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;

забезпечує реалізацію державної політики в галузях насінництва і розсадництва; сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації, охорони праці та техніки безпеки;

реалізує разом з науково-дослідними, проектними установами, вищими навчальними закладами науково-технічну політику в галузях агропромислового виробництва;

сприяє ефективному використанню господарствами і окремими власниками меліорованих земель своєчасному проведенню на них хімічної та інших видів меліорації і технічних робіт, організації роботи із збереження меліоративних фондів та оновлення дощувальної техніки, розвитку питного водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;
забезпечує реалізацію державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників галузей агропромислового виробництва;

сприяє раціональному використанню мінерально-сировинної бази району;

сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;

здійснює контроль за додержанням правил охорони праці та техніки безпеки;

відповідає за організацію роботи з питань запобігання і протидії корупційним проявам в органах державної влади району.

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
управління фінансів райдержадміністрації;
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;
архівного відділу райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг;
з питань цивільного захисту на території Приморського району;
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність:
відділу Держгеокадастру у Приморському районі Запорізької області;
Державного підприємства «Приморське лісове господарство»;
управління Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізької області;
Приморського районного сектору головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Запорізькій області;
Приморського відділення Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Держаної фіскальної служби у Запорізькій області;
управління Державної казначейської служби України у Приморському районі;
відділень банківських структур, страхових компаній;
сектору статистики у Приморському районі;
спілки підприємців.

4. Заступник голови районної державної адміністрації
Олеля М.М.:

виконує обов’язки першого заступника голови райдержадміністрації у разі його відсутності;

координує роботу щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;

організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, освіти і науки, культури і мистецтва;

сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;

організовує роботу щодо розробки проектів програм соціально-економічного розвитку стосовно функціонування навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, культури та охорони здоров’я;

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження, збереження та розвитку культур, мов і традицій;

забезпечує розробку проектів програм соціального забезпечення та соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, фізкультури і спорту, туризму, молодіжної політики;

здійснює керівництво закладами соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, туризму, фізкультури і спорту, служби у справах дітей, що належать до сфери управління районної державної адміністрації з організації їх матеріально-фінансового забезпечення;

організовує роботу з погашення боргів із заробітної плати;

здійснює контроль за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

здійснює контроль за ефективністю використання й збереження майна, закріпленого за підприємствами підвідомчих галузей;

сприяє функціонуванню системи формування національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них;

координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації територіальних програм зайнятості;

сприяє реалізації державної політики щодо надання адресної соціальної допомоги найбільше вразливим верствам населення, в тому числі малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально-вразливим категоріям громадян, соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, розвитку різних форм, виховання цих дітей;

забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій;

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних, і дитячих і жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;

координує роботу щодо додержання законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

сприяє удосконаленню форм і засад соціального партнерства, співробітництву місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, розв’язанню колективних трудових спорів (конфліктів);

сприяє реалізації державної політики щодо забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

сприяє благодійним, релігійним, волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності;
організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами;

координує напрями роботи щодо здійснення районною державною адміністрацією повноважень в галузі:
охорони здоров’я;
освіти і науки;
сім’ї, молоді та спорту;
культури і туризму;

приймає участь у розробленні стратегії та пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

приймає участь в організації розробки проектів програм соціально-економічного розвитку району, сприяє виконанню схвалених районною радою програм та організації підготовки звітів щодо їх виконання.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
відділу освіти райдержадміністрації;
відділу культури райдержадміністрації;
управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
служби у справах дітей райдержадміністрації.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність:
комунального підприємства «Приморська центральна районна лікарня»;
комунального підприємства «Приморський центр первинної (медико-санітарної) допомоги;
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району Запорізької області;
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Приморського району Запорізької області;
Приморського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Приморської районної організації ветеранів України;
Приморського районного центру зайнятості;
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі;
державного інспектора з питань праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області;
Відокремленого підрозділу «Азовського міжрайонного відділу Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

6. Керівник апарату районної державної адміністрації
Бредихіна Л.В.:

керує діяльністю апарату районної державної адміністрації, забезпечує діяльність районної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку та звітності;

організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад у межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів районної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;

відповідає за облік кадрів районної державної адміністрації, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації та перепідготовку;

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу районної державної адміністрації;

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;

забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними нагородами та заохоченнями районної державної адміністрації;

контролює ведення бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

контролює підготовку штатних розписів апарату районної державної адміністрації, змін до них;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами;

організовує роботу відділу ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації;

забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні своїх повноважень;

приймає участь в організації розробки проектів програм соціально-економічного розвитку району, сприяє виконанню схвалених районною радою програм та організації підготовки звітів щодо їх виконання;

приймає участь у формуванні та організації виконання районного бюджету.

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
організаційного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
загального відділу апарату райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
відділу ведення Державного реєстру виборців (в частині посадових повноважень).

Керівник апарату
районної державної адміністрації
 
Л.В. Бредихіна