Офіційний веб-сайт

календар

«   Листопад 2018   »
Пн 5121926
Вт 6132027
Ср 7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб3101724 
Нд4111825 

пошук

офіційні сайти району

Розподіл обов’язків

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

30.07.2018 № 606

РОЗПОДІЛ

обов’язків в районній державній адміністрації
між головою, першим заступником, заступником голови
та керівником апарату районної державної адміністрації

I. Голова районної державної адміністрації
Бєлічев С.А.:

керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

виконує функції керівника державної служби в районній державній адміністрації по відношенню до керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

призначає на посади та звільняє зі своїх посад першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх першого заступника та заступника;

погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України;

у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації і використовує їх виключно за цільовим призначенням;

забезпечує вдосконалення міжрегіональних і міждержавних економічних зв’язків;

забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;

інформує голову обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну та екологічну ситуацію в районі;

регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

координує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;

координує роботу щодо запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації;

контролює режимно-секретну роботу;

видає в межах своїх повноважень розпорядження;

організовує роботу з реалізації державної політики з питань преси та інформації;

організовує роботу щодо зв’язків з державними та недержавними засобами масової інформації;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;

здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;

забезпечує реалізацію на території району програми децентралізації влади;

координує роботу щодо сприяння в утворенні та ефективному функціонуванні спроможних територіальних громад;

координує надання організаційної та методичної допомоги територіальним громадам з питання здійснення ними своїх повноважень;

організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;

організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

запроваджує ефективні механізми комунікації між районною державною адміністрацією та виконавчими комітетами сільських рад, об’єднаних територіальних громад щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг;
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;

провідного консультанта апарату райдержадміністрації;
старшого інспектора з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Співробітнику Бердянського міськвідділу управління Служби безпеки України в Запорізькій області;
Приморському відділенню поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області;
Приморському районному військовому комісаріату;
Приморському відділенню Бердянської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій області;
Приморському районному відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області;
Управлінню Державної казначейської служби у Приморському районі Запорізької області;
Приморському районному сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області;
Управління Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізькій області.

При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє з Приморським відділенням Бердянської місцевої прокуратури.

II. Перший заступник, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації:

забезпечують виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

у межах повноважень, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків в районній державній адміністрації між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;

відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації; вносять пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються структурними підрозділами райдержадміністрації;

співпрацюють із відповідними постійними комісіями районної ради;

здійснюють керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;

спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 1);

забезпечують взаємодію райдержадміністрації з територіальними органами центральних органів виконавчої влади (додаток 2);

забезпечують взаємозамінність повноважень за відповідними напрямами діяльності райдержадміністрації (додаток 3);

надають практичну допомогу у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій району, закріплених за керівництвом райдержадміністрації (додаток 4).

III. Перший заступник голови районної державної адміністрації
Смирнов О.В.:

виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;

забезпечує складання й подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;

забезпечує виконання районного бюджету та звітує перед районною радою про його виконання;

сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;

організовує роботу з контролю за використанням бюджетних коштів;

забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства, для складання й виконання бюджету;

здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку й звітності на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності та передані до сфери управління райдержадміністрації;

організовує реалізацію державної інвестиційної політики, відповідає за інвестиційну діяльність в райдержадміністрації, організовує розроблення системи залучення інвестицій в економіку району;

контролює розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків;

організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює їх моніторинг;

забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;

координує роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг в районі;

забезпечує вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики райдержадміністрації з цих питань;

організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;

сприяє встановленню регіонального контракту на товарну продукцію, що виготовляється на території району, та контролю за його виконанням;

сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;

запроваджує ефективні механізми комунікацій між районною державною адміністрацією та виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування щодо моніторингу, аналізу та вирішенню проблемних питань розвитку територій;

організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання;

організовує роботу щодо внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного й комунального майна та забезпечує їх виконання;

сприяє діяльності у сфері винахідництва та науково-технічних впроваджень, патентування, правової охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності;

координує роботу з фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності;
організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема з питань формування інфраструктури агропромислового ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;

сприяє діяльності наукових установ агропромислового комплексу, розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;

сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;

забезпечує реалізацію державної політики в галузях насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації, охорони праці та техніки безпеки;

реалізовує разом з відповідними науково-дослідними, проектними установами, вищими навчальними закладами науково-технічну політику в галузях агропромислового виробництва;

сприяє розробці й реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів;

сприяє ефективному використанню господарствами і окремими власниками меліорованих земель, своєчасному проведенню на них хімічної та інших видів меліорації і технічних робіт, організації роботи зі збереження меліоративних фондів та оновлення дощувальної техніки, розвитку питного водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;

сприяє забезпеченню у встановленому законодавством порядку державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів;

організовує реалізацію державної політики у галузі водних ресурсів;

контролює порядок передачі у користування земельних ділянок для ведення водного господарства та їх використання відповідно до Земельного та Водного кодексів України;

координує промислову політику в районі;

організовує реалізацію державної промислової політики та державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

сприяє ефективній діяльності підприємств промислового та паливно-енергетичного комплексів;

відповідає за розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;

організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, продукції імпортозаміщення, розвитку регіональної та державної виробничої кооперації підприємств різних галузей;

здійснює контроль за виконанням на підприємствах заходів щодо ресурсозбереження, заготівлі та здачі металобрухту;

сприяє раціональному використанню мінерально-сировинної бази району;
сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв’язку;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;

сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного та регіонального замовлення з поставки сільськогосподарської продукції;

сприяє реалізації державної цінової політики на споживчому ринку;

сприяє ефективному використанню майна, що належить до спільної власності територіальних громад району та загальнодержавної власності, в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості;
забезпечує реалізацію державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників галузей агропромислового виробництва;

організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу;

організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм, внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;

здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації (в частині посадових повноважень);

забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;

здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;

організовує реалізацію державної політики щодо вирішення питань розрахунків підприємств теплоенергетичного комплексу;

забезпечує регулювання цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг населенню підприємствами та організаціями;

координує роботу щодо вирішення питань розрахунків населення за енергоносії та комунальні послуги;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку житлового будівництва;

забезпечує контроль за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів на об’єктах капітального будівництва;

забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб;

сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;

координує роботу з питань безпечної життєдіяльності населення;

сприяє будівництву та ремонту автомобільних доріг на території району;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;

здійснює контроль за додержанням правил охорони праці та техніки безпеки

організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

координує роботу з питань реалізації містобудівних та архітектурних проектів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;
відповідає за організацію прийому та роботи з іноземцями в райдержадміністрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління фінансів райдержадміністрації;
відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;
архівного відділу райдержадміністрації;
відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації;
відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг.

Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:
Управління Державної казначейської служби у Приморському районі Запорізької області;
Сектору статистики у Приморському районі;
Приморської районної організації роботодавців;
Спілки підприємців;
Управління Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізькій області;
Відділу Держгеокадастру у Приморському районі Запорізької області;
Приморського районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області;
Приморського відділення Бердянської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій області.

IV. Заступник голови районної державної адміністрації
Олеля М.М.:

виконує обов’язки першого заступника голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;

організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, освіти і науки;

організовує роботу щодо розробки проектів програм соціально-економічного розвитку стосовно функціонування закладів освіти та охорони здоров’я;

приймає участь у розробленні стратегії та пріоритетних напрямках соціально - економічного та культурного розвитку району з питань соціального захисту, освіти, культури і спорту, туризму, охорони здоров’я;

сприяє функціонуванню системи формування національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них;

здійснює керівництво закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, з питань організації їх матеріально-фінансового забезпечення;

забезпечує розробку проектів програм охорони здоров’я;

координує роботу щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;

координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації територіальних програм зайнятості;

сприяє удосконаленню форм і засад соціального партнерства, співробітництву місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, розв’язанню колективних трудових спорів (конфліктів);

сприяє реалізації державної політики з питань: надання адресної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення; надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам та іншим вразливим категоріям громадян; соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО, інвалідів, людей похилого віку та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечує розробку проектів програм соціального забезпечення та соціального захисту населення;

координує роботу щодо додержання законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

координує роботу щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, розвитку різних форм виховання цих дітей;

здійснює керівництво закладами фізкультури і спорту, що належать до сфери управління районної державної адміністрації з організації їх матеріально-фінансового забезпечення;

забезпечує розробку проектів програм фізкультури і спорту, молодіжної політики;

сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних, дитячих і жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;

сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження мов;

організовує роботу з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій;

здійснює керівництво закладами культури, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

забезпечує розробку проектів програм туризму;

забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій;

забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
відділу освіти райдержадміністрації;
відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації;
служби у справах дітей райдержадміністрації
відповідальних спеціалістів райдержадміністрації за ведення питань релігії та міграції.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує взаємодію та координує діяльність:

Комунального підприємства „Приморська центральна районна лікарня”;
Комунального підприємства „Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”;
Територіального центру соціального обслуговування населення;
Приморського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Приморської районної Організації ветеранів України;
Приморська районна філія Запорізького обласного центру зайнятості;
Приморського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області;
Управління Держпродспоживслужби в Приморському районі Запорізькій області;
Районної організації Товариства Червоного Хреста;
Громадської організації „Приморське районне об’єднання інвалідів „Союз-Чорнобиль”;
Приморської районної ради ветеранів Афганістану;
Приморської районної організації роботодавців;
Громадської організації „Спілка допомоги учасникам АТО „Захист”

V. Керівник апарату районної державної адміністрації
(вакансія):

є керівником державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керує діяльністю апарату районної державної адміністрації, забезпечує діяльність районної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань;

видає в межах своїх повноважень накази, в тому числі з виконання функцій роботодавця стосовно працівників апарату райдержадміністрації, які не є державними службовцями;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

відповідає за організаційно-кадрову роботу, дотримання законодавства з питань державної служби, стан діловодства, обліку та звітності;

відповідає за облік кадрів районної державної адміністрації, організацію роботи з кадрами, підвищення їх кваліфікації та перепідготовку;

організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів органів місцевого самоврядування, у межах і порядку, визначених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;

забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів районної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання;

забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу райдержадміністрації;

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян;

забезпечує підготовку матеріалів з відзначення громадян, що проживають в районі, державними та урядовими нагородами, заохоченнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації;

контролює ведення бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації;
контролює підготовку штатного розпису, видатків апарату районної державної адміністрації та змін до нього;

відповідає за здійснення фінансових розрахунків, пов’язаних із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації;

організовує роботу відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;

забезпечує сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень;

організовує роботу з реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, функціонування громадських організацій;

Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

організаційного відділу апарату райдержадміністрації;
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
загального відділу апарату райдержадміністрації;
юридичного відділу апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
провідного консультанта апарату райдержадміністрації (в частині посадових повноважень).

В.о. керівника апарату,
начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації 


О. КІР’ЯНОВА