Офіційний веб-сайт

календар

«   Жовтень 2019   »
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт310172431
Пт4111825 
Сб5121926 
Нд6132027 

пошук

офіційні сайти району

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами трудового колективу апарату Приморської районної державної адміністрації Запорізької області та структурних підрозділів Приморської районної державної адміністрації Запорізької області з не чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи здійснюється головою районної державної адміністрації протокол № 1 від “17” квітня 2013 року

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку апарату Приморської районної
державної адміністрації Запорізької області та структурних підрозділів
Приморської районної державної адміністрації Запорізької області з не
чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи
здійснюється головою районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) апарату Приморської районної державної адміністрації Запорізької області та структурних підрозділів районної державної адміністрації Запорізької області з не чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи здійснюється головою райдержадміністрації (далі – районної державної адміністрації), розроблено відповідного до Кодексу законів про працю України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, “Про відпустки”, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів виконавчої влади з метою забезпечення чіткої організації праці, підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, належних безпечних умов праці.

1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням керівництвом районної державної адміністрації необхідних організаційних, технічних та економічних умов для високоефективної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються засоби дисциплінарного впливу.

1.3. Правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових відносин.

1.4. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються головою районної державної адміністрації у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом, або за погодженням із профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.

2. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

2.1. Працівники реалізують свої здібності та право на працю шляхом укладення трудового договору.
Призначення на посади та звільнення з посад державних службовців апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації з не чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи здійснюється головою райдержадміністрації, здійснюється відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, нормативно - правових документів щодо прийняття на державну службу та її проходження, Положення про організацію роботи з кадрами в Приморській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.02.2005 № 133 (зі змінами та доповненнями).

Прийняття на державну службу на посади шостої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону України “Про державну службу”, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

При проведенні конкурсу надається перевага тим кандидатам, які були зараховані до кадрового резерву, чи успішно пройшли стажування на посадах, на які поводиться конкурс.

Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», зі змінами та доповненнями.

Голова районної державної адміністрації призначається на посаду Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України на строк повноважень Президента України.

Повноваження голови районної державної адміністрації припиняються Президентом України у випадках та порядку передбачених ст. 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

Перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації призначаються на посаду головою районної державної адміністрації за погодженням з головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному голові районної державної адміністрації у день його призначення.

Керівник апарату районної державної адміністрації призначається на посаду головою районної державної адміністрації за погодженням з Запорізькою обласною державною адміністрацією.

Голова, перший заступник, заступники голови райдержадміністрації керівник апарату райдержадміністрації при призначені на посаду надають документи визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 298 «Деякі питання, пов’язані з підготовкою і внесенням подань шодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України» та Положенням про організацію роботи з кадрами в Приморській районній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.02.2005 № 133 (зі змінами та доповненнями).

Особи, які приймають участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців, подають документи, передбачені п.13 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169, зі змінами і доповненнями: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою»; копію документа, який посвідчує особу; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат на посаду державного службовця, який рекомендований до призначення на посаду, надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.

Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки, яка проводиться відповідно до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», зі змінами.

Особи, які працюють в райдержадміністрації, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Відповідно до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», зі змінами, спеціальну перевірку не проходять державні службовці, які призначаються в порядку переведення на іншу посаду в межах райдержадміністрації, або призначаються на посаду в порядку переведення на роботу до райдержадміністрації з іншого органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування.

При призначенні на посади державної служби, що згідно чинного законодавства потребують погодження з органами державної влади вищого рівня, додаються також: біографічна довідка, рекомендаційний лист (претенденти на посаду голови та заступників голови райдержадміністрації), довідка про перебування в кадровому резерві або про причини його невикористання для призначення на посаду, довідка про стан справ на підприємстві, в установі, організації, де працює особа, яка рекомендується до призначення на посаду, якщо вона працює на керівній посаді, довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці (якщо це передбачено посадовими обов’язками), довідка про результати спеціальної перевірки відомостей щодо кандидата та інші документи, передбаченівідповідними нормативними актами.

Під час прийняття на роботу службовців та робітників подаються наступні документи: заява про прийняття на роботу, паспорт, трудова книжка, документ про здобуту освіту чи професійну підготовку, військовий квиток (для військовозобов’язаних), довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, документи про пільги, посвідчення водія та медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (для водія легкового автомобіля).
Забороняється вимагати від працівників під час працевлаштування відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.2. Прийняття на роботу оформлюється розпорядженням голови районної державної адміністрації в порядку, передбаченому статтями 23, 24 Кодексу законів про працю України. Працівник ознайомлюється з розпорядженням під розписку. У розпорядженні має бути зазначено найменування посади, професії (розряд), умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.3. При прийнятті на роботу, з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, на яку він претендує, за згодою сторін може бути обумовлений термін випробування. Порядок проходження та встановлення терміну випробування здійснюються згідно з вимогами статей 26, 27, 28 Кодексу законів про працю України, статті 18 Закону України “Про державну службу”.

Про встановлення терміну випробування зазначається у розпорядженні про прийняття на роботу.
Якщо після закінчення терміну випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

2.4. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається у особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.5. На всіх працівників, які працюють понад 5 днів, ведуться трудові книжки.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.6. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1089/18384, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 29.11.10 № 300, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 15.12.2010 за № 1261/18556. Бланк-ознайомлення засвідчується його власним підписом та зберігається у особовій справі.

2.7. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування може здійснюватися без конкурсного відбору.

Переважне право на просування по службі мають державні службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

2.8. При прийнятті працівника на роботу, чи переведенні його в установленому законом порядку на іншу роботу в райдержадміністрації керівник відповідного структурного підрозділу зобов’язаний:
- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами праці та її оплатою;
- ознайомити працівника з цими Правилами;
- визначити працівнику робоче місце, забезпечити йогонеобхідними для роботи засобами;
- проінструктувати працівника про порядок використання комп’ютерної техніки та засобів зв’язку.

Відповідальний за охорону праці повинен проінструктувати працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

2.9. Дія трудового договору може бути припинена тільки з підстав, передбачених законами України.

За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію установи письмово за два тижні.

У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково в разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією установи законодавства про працю, трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

Припинення дії трудового договору за ініціативою голови райдержадміністрації може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 Кодексу законів про працю України.

2.10. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1- 3, 5-7 та 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

2.11. Припинення трудових відносин з ініціативи голови райдержадміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.12. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями статті 30 Закону України “Про державну службу” (далі – Закон), а саме:
- порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 Закону);
- недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтями 16 і 16-1 Закону;
- досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23 Закону);
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12 Закону);
- відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 цього Закону;
- притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Припинення державної служби відповідно у цьому випадку здійснюється у триденний строк з дня отримання райдержадміністрацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.

2.13. Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається головою райдержадміністрації та оформлюється його розпорядженням.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не може перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться у строк до двох місяців відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950, зі змінами та доповненнями.

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, то розпорядження голови райдержадміністрації в частині відсторонення державного службовця скасовується.

Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі вчинення ним корупційного правопорушення здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

2.14. Перед звільненням працівник зобов’язаний передати всі службові документи та матеріальні цінності, які були довірені йому, іншій особі, визначеній керівником.

2.15. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, з яким працівник ознайомлюється під розпис.

2.16. У день звільнення працівникові видається трудова книжка та виплачуються всі належні йому суми.

3. Основні права та обов’язки працівників

3.1. Основними обов'язками державних службовців є:
- додержання Конституції України та інших актів законодавства України;
- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації згідно їх компетенції;
- недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
- безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;
- сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в роботі.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

3.2. Працівники апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації з не чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи здійснюється головою райдержадміністрації, також зобов’язані:
- своєчасно, до початку роботи, прибути на своє робоче місце та підготуватися до виконання трудових обов’язків;
- почати роботу відповідно до режиму робочого дня, встановленого в райдержадміністрації;
- виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;
- виконувати розпорядження керівництва райдержадміністрації;
- дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони;
- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, негайно інформувати про це адміністрацію установи;
- підтримувати на своєму робочому місці чистоту і порядок, не палити у службових приміщеннях;
- ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, дбайливо ставитися до майна установи, раціонально витрачати матеріали, економити електроенергію та інші матеріальні ресурси;
- уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі.

3.3. Державні службовці та інші працівники мають право:
- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
- брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;
- одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції (для державних службовців);
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
- вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою працівника;
- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (для державних службовців), якості, досвіду та стажу роботи;
- безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження державної служби (для державних службовців), або роботи (для службовців та робітників), в необхідних випадках давати особисті
пояснення;
- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;
- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;
- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
- на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;
- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

3.4. Конкретні обов'язки та права працівників райдержадміністрації визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових інструкціях, що затверджуються головою райдержадміністрації, керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації у межах їх компетенції.

4. Основні обов’язки адміністрації

Адміністрація підприємства зобов’язана:
- правильно організовувати роботу працівників, закріпити за кожним робоче місце, для кожного створити здорові та безпечні умови праці;
- забезпечити робочі місця матеріальними та енергетичними ресурсами, інструментом, приладдям, обчислювальною та іншою оргтехнікою;
- неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходів для вчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;
- забезпечувати належні умови для ефективної роботи працівників, систематичного підвищення їх кваліфікації;
- давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати і перевіряти своєчасність і точність їх виконання;
- створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їхньої роботи;
- видавати працівникам заробітну плату в установлені законодавством терміни;
- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
- організувати облік робочого часу і табелювання працівників;
- дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань в райдержадміністрації.

5. Робочий час і час відпочинку

5.1. Для працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації з не чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи здійснюється головою райдержадміністрації, встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя. Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за згодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу.

5.2. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими:

  Понеділок - четвер П’ятниця
Початок роботи 8 година 00 хвилин 8 година 00 хвилин
Перерва на відпочинок і харчування 12 година 00 хвилин –
12 година 45 хвилин
12 година 00 хвилин –
12 година 45 хвилин
Закінчення роботи 17 година 00 хвилин 15 година 45 хвилин

 

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (крім працівників із скороченою тривалістю робочого часу).

Виходячи із потреб організації роботи райдержадміністрації установлений режим роботи може бути змінено на підставі розпорядження із обов’язковим попередженням працівників не пізніше ніж за два місяці.


5.3. Відповідно до статті 20 Закону України «Про державну службу» для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням голови райдержадміністрації з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні.
Робота у зазначені дні компенсується наданням за домовленістю сторін іншого дня відпочинку безпосередньо після вихідного дня, у який виконувалася робота, або в інший час, у тому числі шляхом приєднання дня відпочинку до щорічної відпустки.

5.4. Працівникам райдержадміністрації надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України:
- відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки.
Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу», п.п.2.3. постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» разом з наданням щорічної основної відпустки державним службовцям виплачується допомога для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату, в межах затверджених асигнувань на оплату праці;
- службовцям та робітникам щорічна основна відпустка надається відповідно до Закону України «Про відпустки» тривалістю 24 календарних дні з виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату, в межах затверджених асигнувань на оплату праці;
- державним службовцям, які мають стаж роботи у державних органах більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 № 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»;
- службовцям та водіям легкових автомобілів надається щорічна додаткова оплачувана відпустку за ненормований робочий день згідно ст. 8 Закону України «Про відпустки» тривалістю 6 календарних днів.
Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який у термін до 15 грудня затверджується головою райдержадміністрації за погодженням із профспілковим комітетом і під розписку доводиться до відома працівників. Перенесення відпусток на інший час можливе у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін. У разі
перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником та головою райдержадміністрації, за погодженням з відповідним заступником голови райдержадміністрації та керівником структурного підрозділу. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

5.5. За рішенням голови райдержадміністрації працівників може бути відкликано за їхньою згодою із щорічної відпустки лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про державну службу» за рішенням керівника органу державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

5.6. Ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд забороняється.

5.7. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням відповідно до статті 15 Закону України «Про відпустки».

5.8. Згідно статті 26 Закону Укpаїни «Пpо відпустки» за сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникам може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та керівництвом, але не більше 15 календарних днів на рік.

5.9. Згідно статті 19 Закону Укpаїни «Пpо відпустки» жінкам, що працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особам, які взяли дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

5.10. В обов’язковому порядку працівникам за їх бажанням надаються відпустки без збереження заробітної плати, за умов, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки».

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи і вагомі досягнення у праці до працівників апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації з не чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи здійснюється головою районної державної адміністрації, застосовуються такі види заохочення:
- нагородження Грамотою або Почесною грамотою Приморської районної державної адміністрації Запорізької області;
- оголошення подяки голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області;
- нагородження грамотою Запорізької обласної державної адміністрації, чи її відповідного структурного підрозділу;
- оголошення подяки голови Запорізької обласної державної адміністрації, чи керівника її відповідного структурного підрозділу;
- заохочення у формі винагород і премій, що мають одноразовий характер;
- відповідно до статті 34 Закону України «Про державну службу» за особливі трудові заслуги державні службовці представляються до нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань у порядку, визначеному чинним законодавством;
- відповідно до статті 34 Закону України «Про державну службу» за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2004 № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1563);
- відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 N 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» за сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з державної служби у зв’язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у такій категорії посад;
- відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 N 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

6.2. Заохочення застосовуються головою районної державної адміністрації разом або за погодженням з профспілковим комітетом установи.
Голова районної державної адміністрації видає розпорядження про заохочення працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації з не чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи здійснюється головою райдержадміністрації, і доводить його до відома колективу та працівника. Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.

6.3. За особливі трудові досягнення голова районної державної адміністрації разом з профспілковим комітетом можуть порушувати клопотання щодо представлення працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації з не чисельним штатом, у яких прийом на роботу та звільнення з роботи здійснюється головою райдержадміністрації, до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7. Відповідальність працівників за порушення
трудової дисципліни

7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни за:
- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових та службових обов’язків, визначених посадовою інструкцією та цими Правилами;
- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
- появу на роботі у нетверезому стані або у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
- розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
- вчиненого за місцем роботи розкрадання (у т.ч. – дрібного) майна установи;
- перевищення службових повноважень.

Також до державних службовців застосовуються дисциплінарні стягнення за порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана, звільнення з роботи.

7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної державної адміністрації безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується розпорядженням голови районної державної адміністрації і повідомляється працівникові під розпис.

7.5. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.8. У разі неналежного виконання обов’язків, передбачених посадовими інструкціями, порушення трудової та виконавської дисципліни працівники можуть бути позбавлені премії частково, або повністю. Розпорядження голови райдержадміністрації щодо позбавлення або зменшення розміру премії видається на підставі документів, що підтверджують порушення.

Голова районної 
державної адміністрації
_________ О.В. Онишко
  Голова профспілкового
комітету
__________ В.І. Руденко

Звернення

Голова райдержадміністрації
Голови райдержадміністрації

Бєлічева Сергія Анатолійовича

Голова райдержадміністрації
Першого заступника голови райдержадміністрації

Смирнова Олексія Валентиновича

оголошення

Культурні заходи

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International